"heartbeat" po polsku

EN

"heartbeat" - polskie tłumaczenie

EN heartbeat
volume_up
{rzeczownik}

heartbeat
increased heart rate; stronger heartbeat; irregular heartbeat
przyspieszone bicie serca; silniejsze bicie serca; nierówne bicie serca
Reduced blood flow in the heart vessels, faster heartbeat
zmniejszony przepływ krwi w naczyniach serca, przyspieszone bicie serca
slow irregular heartbeat (bradyarrhythmias)
wolne, nieregularne bicie serca (bradyarytmia),
heartbeat (też: pulse, heart rate)
My heartbeat would go from 120, to 50, to 150, to 40, to 20, to 150 again.
Moje tętno spadało ze 120 do 50, potem skoczyło do 150, spadło do 40, do 20, i znowu wskoczyło na 150.
The symptoms may include cold sweat, tiredness, headache, rapid heartbeat, hunger pangs, irritability, nervousness or nausea.
Objawy hipoglikemii mogą obejmować: zimne poty, zmęczenie, bóle głowy, szybkie tętno, napady głodu, drażliwość, nerwowość lub nudności.
However, as President Sarkozy said when he spoke here, Parliament is the democratic heartbeat of the European Union, and has an irrevocable and undeniable commitment to the cause of human rights.
Jak jednak powiedział prezydent Sarkozy przemawiając tutaj, Parlament to demokratyczne tętno Unii Europejskiej i jest nieodwołalnie i niezaprzeczalnie oddany sprawie praw człowieka.

Synonimy (angielski) dla "heartbeat":

heartbeat

Przykłady użycia - "heartbeat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishif you have had changes to the rhythm or rate of your heartbeat after taking medicines
jeśli u pacjenta po zastosowaniu leków występowały zmiany rytmu lub częstości pracy serca
EnglishThe effect of these medicines on your heartbeat can be made worse by TRISENOX.
Działanie tych leków na pracę serca może się pogorszyć w związku ze stosowaniem leku TRISENOX.
EnglishThese include especially medicines that change the rhythm or rate of your heartbeat.
Są to zwłaszcza leki zmieniające rytm lub częstość pracy serca.
Englishif you have, or have ever had impaired kidney or liver function, irregular heartbeat, an active
jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nierówne
EnglishI think my heartbeat might be the Morse code for inappropriate.
Myślę, że bicie mojego serca mogłoby być alfabetem Morse'a, z błędami.
Englishirregular heartbeat, angina, slow or fast heartbeat,
nieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca
Englishif you have, or have ever had, an irregular heartbeat.
jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował wrzód żołądka.
EnglishShe was extremely cold, and she had no heartbeat -- for all intents and purposes she was dead, frozen.
Nim ją wyłowiono, minęły dwie godziny. ~~~ Była ekstremalnie wyziębiona, a jej serce nie pracowało.
Englishwater collecting around the heart, fast heartbeat;
gromadzenie się wody wokół serca, przyspieszony rytm serca;
EnglishIt is expected to correct altered heartbeat by affecting the electrical activity of the heart muscle.
Jej celem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca poprzez oddziaływanie na aktywność elektryczną mięśnia sercowego.
EnglishSo, once again, mobile phone-shaped box, but this one, it has a breath and a heartbeat, and it feels very organic.
Znowu widać pudełko. ~~~ Ale oddycha i bije mu serce.
Englishchest pain or persistent and severe cough; irregular or rapid heartbeat; shortness of breath,
moczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych.
EnglishSymptoms of overdose are low blood pressure, increased heartbeat, possibly decreased heartbeat.
Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie krwi, zwiększona częstość bicia serca, możliwe jest zmniejszenie częstości bicia serca.
Englishincreased risk for altering your heartbeat.
występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca.
EnglishThis heartbeat is louder than death.
Te uderzenia serc są głośniejsze niż śmierć.
EnglishAnd also, you can imagine, a whole group of people with the same suit will have this mounting collective heartbeat that will be scary to the police.
Wyobraźcie sobie, gdyby cała grupa ludzi w takim stroju urządziła kolektywne bicie serc, przestraszyłaby samą policję.
EnglishThis graph that I'm clicking down here is meant to be reminiscent of a medical heartbeat graph, showing the exciting moments of adrenaline.
Ten wykres na dole, który klikam, w założeniu przypomina medyczny wykres bicia serca, reprezentując momenty przypływu adrenaliny.
EnglishAnd I decided to, sort of, construct it very, very slowly, holding my breath, working between my heartbeat, and making sure everything is leveled.
Postanowiłem pracować bardzo, bardzo wolno, wstrzymując oddech, pracując pomiędzy uderzeniami serca, upewniając się, że wszystko jest wypoziomowane.
EnglishUsing other medicines Please tell your doctor if you are taking any of various types of medicines which could cause a change in the rhythm of your heartbeat.
Stosowanie leku TRISENOX z innymi lekami Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, które mogą spowodować zmianę rytmu pracy serca.
EnglishSeven hours later, still without a heartbeat, they brought her back to life, and she went on to be the head radiologist in the hospital that treated her.
Po kolejnych siedmiu godzinach spędzonych w stanie śmierci klinicznej, przywrócono ją do życia i bez przeszkód mogła nadal pełnić funkcję radiologa w szpitalu, w którym ją uratowano.