"hands up!" po polsku

EN

"hands up!" - polskie tłumaczenie

EN hands up!
volume_up
{wykrzyknik}

hands up!
I should put both hands up in that regard.
W tej sprawie powinienem podnieść obydwie ręce do góry.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "hands up!"

hands rzeczownik
to hand czasownik
to hand
hand rzeczownik
hand przymiotnik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "hands up!" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.
EnglishWho else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.
Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.
EnglishNow, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?
A z tych, którzy skończyli 25, podnieście ręce jeśli nosicie zegarek.
EnglishSo if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.
Więc jeśli jesteście za, za energią jądrową, wznieście dwie ręce.
EnglishWhen it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.
Kiedy to się stanie, załamiemy ręce, ale na drugi dzień zapomnimy o tym.
EnglishAnd he led them out until [they were] over against Bethany: and he lifted up his hands, and blessed them.
I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im.
EnglishAnd the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
Uważam, że nadszedł czas, żebyśmy poddali się i przyznali, że w 2008 roku popełniliśmy pomyłkę.
EnglishI will lift up my hands also unto thy commandments, which I have loved; And I will meditate on thy statutes.
Przyłożę i ręce moje do rozkazań twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach twoich.
EnglishLift up your hands to the sanctuary, And bless ye Jehovah.
Podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc:
EnglishAnd what it involves, and I don't know if my hands are too beaten up to do it or not, but I'll do a little bit of it.
Nie jestem pewien czy dam to teraz radę wykonać, ale spróbuję chociaż trochę.
EnglishHear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.
Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.
EnglishI mean, hands up those of us who fell for endowment mortgages?
Proszę niech podniosą ręce ci z państwa, którzy ulegli urokowi hipotek zabezpieczonych polisą na życie i dożycie?
English~~~ OK, designers, please put up your hands, even though I can't even see you.
Proszę wszystkich projektantów na widowni, proszę podnieście ręce pomimo, że i tak Was nie zobaczę.
EnglishYou finish your lecture block and immediately you have five hands going up asking you to re-explain the entire thing at their desks.
Kończysz wykład i od razu unosi się 5 rąk żeby wytłumaczyć im jeszcze raz.
EnglishI should put both hands up in that regard.
W tej sprawie powinienem podnieść obydwie ręce do góry.
EnglishAnd two programmers who read her blog held their hands up and said, "We could do that," and in 72 hours, they launched Ushahidi.
Dwóch programistów przeczytało wpis i odpisało: "Możemy to zrobić". ~~~ W ciągu 72 godzin uruchomili Ushahidi.
EnglishKeep your hands up if you did 10.
EnglishI wish, I desperately wish, you would come into the real world; hands up any of you who have had a real job!
Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że wreszcie przestaną Państwo bujać w obłokach: niech podniosą rękę do góry ci, którzy mieli prawdziwą pracę!
EnglishHands up where I can see them.
EnglishSo the workmen wrought, and the work of repairing went forward in their hands, and they set up the house of God in its state, and strengthened it.
A tak robili robotnicy, i brało naprawę ono dzieło przez ręce ich; i przywiedli dom Boży do całości swojej, i zmocnili go.