"hand up" po polsku

EN

"hand up" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "hand up" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "hand up"

hand rzeczownik
hand przymiotnik
to hand czasownik
to hand
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "hand up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf I have lifted up my hand against the fatherless, Because I saw my help in the gate:
Jeźliżem podniósł przeciwko sierocie rękę swoję, gdym widział w bramie pomoc moję:
EnglishAnd I had my hand up with lots of other people, and you took two more questions.
Podniosłam rękę, podobnie jak wielu ludzi i odpowiedziałaś na 2 pytania.
EnglishOn the other hand, however, it opens up a wide range of criminal activity.
Jednak z drugiej strony otwiera pole do szerokiego wachlarza działalności przestępczej.
EnglishHe sealeth up the hand of every man, That all men whom he hath made may know [it].
Tedy zwierz wchodzi do jaskini, a w jamach swoich zostaje.
EnglishLet thy hand be lifted up above thine adversaries, and let all thine enemies be cut off.
Wywyższy się ręka twoja nad nieprzyjaciołmi twoimi, a wszyscy przeciwnicy twoi wykorzenieni będą.
EnglishAnd he gave her his hand, and raised her up; and calling the saints and widows, he presented her alive.
A on podawszy jej rękę, podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdów, stawił ją żywą.
EnglishAnd I never had fewer than two-thirds of an audience hold up their hand.
" Zawsze zgłaszało się co najmniej dwie trzecie sali.
EnglishFor I lift up my hand to heaven, And say, As I live for ever,
Albowiem podniosę ku niebu rękę moję, i rzekę: Żyję Ja na wieki.
English. ~~~ When I put my hand up, "Ha, ha, ha, ha" and that's how we sold him.
Można go połaskotać, wtedy przykładam rękę, a on: "Ha, ha, ha, ha" i tak właśnie go sprzedaliśmy.
EnglishCrows, on the other hand, show up, and they try and figure it out.
Wrony natomiast, przylatują, próbują i znajdują sposób.
EnglishWith one hand, gently pinch up the skin at the site of injection.
Jedną ręką delikatnie uchwycić skórę w miejscu wkłucia.
EnglishBut Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose.
Ale Jezus ująwszy go za rękę, podniósł go; i wstał.
EnglishSo these are nerves you see, down on the bottom, and the microscope probe that's being held by the robotic hand, up at the top.
Widzicie je na dole, a na górze mikroskopowa sonda trzymana przez ramię robota.
EnglishAnd he took him by the right hand, and raised him up: and immediately his feet and his ankle-bones received strength.
A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki.
EnglishBut he knew their thoughts; and he said to the man that had his hand withered, Rise up, and stand forth in the midst.
Ale on wiedział myśli ich, i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wstań a stań pośrodku.
EnglishThe good news is a third of you didn't hold up your hand.
Na szczęście, jedna-trzecia z was się nie zgłosiła.
Englishand he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.
Tedy przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej; a zaraz ją gorączka opuściła, i posługowała im.
EnglishThis is a horrific image, so I'm putting my hand up now.
To potworne zdjęcie, więc podnoszę rękę do góry.
EnglishThou hast also given me the shield of thy salvation; And thy right hand hath holden me up, And thy gentleness hath made me great.
Çwiczy ręce moje do boju, tak, iż kruszę łuk miedziany ramionami swemi.
English~~~ And then I open my hand up.
Nie liczy po kolei wszystkich palców, tylko grupuje je razem.

Pozostałe hasła

English
  • hand up

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.