"guilty" po polsku

EN

"guilty" - polskie tłumaczenie

volume_up
guilty {przym.}

EN guilty
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

guilty (też: blameworthy, culpable, blamable, wine)
volume_up
winny {przym. m.}
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
Ponadto winny jest każdy, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera przestępstwa terrorystyczne.
In other words, everyone is guilty until proven innocent.
Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.
Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Nikt nie może już twierdzić, że winny uchodzi bez poniesienia kary.
guilty

2. "look, expression"

guilty (też: remorseful)

Synonimy (angielski) dla "guilty":

guilty

Przykłady użycia - "guilty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Służby bezpieczeństwa kraju dopuszczają się przemocy wobec zwykłych ludzi.
EnglishI feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
EnglishAnyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.
Ten, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.
EnglishThe responsibility of the guilty should be no less than if they were drug dealers.
Winni powinni ponosić nie mniejszą odpowiedzialność niż dilerzy narkotyków.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Uznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
EnglishWe are not here to find out whether Cesare Battisti is guilty or not guilty.
Ponadto nie jesteśmy tu po to, by stwierdzić winę Cesarego Battistiego lub jej brak.
EnglishI repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!
Powtarzam: nie wszyscy sprawcy ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech!
EnglishSuch an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Takie porozumienie stawia niewinnych obywateli na równi z podejrzanymi.
EnglishSome of you may be guilty of having contributed to the demise of bluefin.
Niektórzy z was pewnie są winni współudziału w niszczeniu błękitnopłetwych.
EnglishThe only thing they are guilty of is following the same religion as Europeans and Americans.
Ich jedyną winą jest to, że wyznają tę samą religię co Europejczycy i Amerykanie.
EnglishThose guilty must be found, prosecuted and punished in accordance with international law.
Należy znaleźć, oskarżyć i ukarać winnych zgodnie z prawem międzynarodowym.
EnglishTerrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
Terroryzm musi być potępiony, a winni tej zbrodni muszą być, bez wyjątku, ukarani.
EnglishNational authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
W pewnym stopniu za ich nieefektywne wykorzystanie odpowiadają władze krajowe.
EnglishMeanwhile, you have spoken about bringing the guilty parties to justice.
W międzyczasie mówiła Pani o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.
EnglishWhen he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.
Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
EnglishIn simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.
Mówiąc wprost, pani przewodnicząca! Parlament ten wykazuje się w tej kwestii rażącą hipokryzją.
EnglishIf this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Gdyby raport ten był prawdziwy, lord Kinnock byłby winien zdrady stanu.
EnglishWe are not here to decide whether these people are guilty or innocent.
Nie jesteśmy tu po to, by orzec, czy osoby te są winne czy niewinne.
EnglishThis is one substitution that I believe all of us, in design management, are guilty of.
To jest jedna zamiana, która wierzę, że my wszyscy w zarządzaniu projektowaniem jesteśmy winni.
EnglishIn January 2010 Mr Orlov and Memorial were found guilty, and we did not say a thing.
W styczniu 2010 roku uznano pana Orłowa i Memoriał za winnych, a my nic na ten temat powiedzieliśmy.