"guidance" po polsku

EN

"guidance" - polskie tłumaczenie

volume_up
guidance service {rzecz.}
EN

guidance {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "guidance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Utworzenie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).
EnglishIt provides information, guidance and advice to EU citizens and businesses.
Zawiera informacje i praktyczne wskazówki dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw.
EnglishPlease read the Google Help Forum Terms of Service for further guidance.
Dodatkowe wytyczne można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Forum pomocy Google.
EnglishRefer to the product information of rituximab for detailed guidance on its use.
Szczegółowe wskazówki odnośnie stosowania rytuksymabu można znaleźć w informacjach o produkcie.
EnglishTen million people were left without flights and with no guidance as to what to do.
Dziesięć milionów osób pozostało bez lotów i bez informacji na temat tego, co powinni zrobić.
EnglishIt's to culture that we should look for guidance, for consolation, for morality.
W kulturze powinniśmy szukać wskazówek, pocieszenia, moralności.
EnglishPandemic influenza vaccine should be used in accordance with official guidance.
Szczepionka przeciw grypie pandemicznej powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
EnglishClinical response and undesirable effects may also be used as guidance for dose titration.
Odpowiedź kliniczna i działania niepożądane mogą być także wskazówką w ustalaniu dawki.
EnglishI believe that this will also provide some important guidance for the business sector.
Uważam, że będzie to istotną wskazówką dla całego sektora gospodarki.
EnglishDose Adjustment for Adverse Reaction (For further guidance see also text above)
Dawkowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych (dalsze wskazówki – patrz tekst powyżej).
EnglishWe are no longer looking back to introduce corrections, but are looking ahead to give guidance.
Nie zajmujemy się już analizowaniem przeszłości, ale wybiegamy w przyszłość.
EnglishI am deeply grateful for the interest that this expresses and the guidance that it contains.
Jestem głęboko wdzięczny za wyrażone w komentarzach zainteresowanie i zawarte wskazówki.
EnglishThey can provide practical guidance, and there must also be scope to form networks for this purpose.
Mogą zapewniać praktyczne poradnictwo i należy także stworzyć sieci w tym celu.
EnglishIt's the guidance she gets around infant feeding and safer sex.
To porady, które otrzymuje na temat karmienia dziecka i bezpiecznego seksu.
EnglishThe policy guidance and recommendations should be adopted by the Council before the summer.
Rada powinna przyjąć polityczne wytyczne i zalecenia przed wakacjami.
EnglishMadam President, I would like to have some guidance from the rapporteur on two issues.
Pani przewodnicząca! Oczekiwałabym od pana posła sprawozdawcy pewnych wyjaśnień w dwóch kwestiach.
EnglishPlanners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
Planiści i inspektorzy budowlani otrzymają odpowiednie wskazówki płynące ze wspomnianej dyrektywy.
EnglishYou control your own treatment, under the guidance of medical staff.
Pacjent sam kontroluje leczenie pod nadzorem personelu medycznego.
EnglishAnd those principles will be my guidance in my assessment in the Opel case.
Tymi zasadami będę się kierować w mojej ocenie sprawy Opla.

"guidance counselling" - polskie tłumaczenie

guidance counselling
Polish
  • doradztwo w zakresie poradnictwa
  • doradztwo
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"guidance counsellor" - polskie tłumaczenie

guidance counsellor
Polish
  • doradca poradnictwa
  • doradca doradczy
Więcej chevron_right

"guidance document" - polskie tłumaczenie

guidance document
Polish
  • dokument z wytycznymi
  • wytyczne
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "guidance":

guidance
guidance system