"grey" po polsku

EN

"grey" - polskie tłumaczenie

volume_up
grey {przym.}
PL

"gra" - angielskie tłumaczenie

EN grey
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

grey (też: ashy, ashen, gray, light grey)
volume_up
popielaty {przym. m.}

2. Brytyjski angielski

grey (też: ashy, drab, drear, dreary)
volume_up
szary {przym. m.}
There are now fewer grey areas to cause confusion and uncertainty in the future.
Tym samym zmniejsza się liczba „szarych obszarów”, co pozwoli ograniczyć chaos i niepewność w przyszłości.
In a word, it is about prevention of the grey economy.
Krótko mówiąc jest to kwestia zapobiegania szarej strefie.
With your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
volume_up
siwy {przym. m.}
Finally, when Markus Ferber and I started work on this dossier, neither of us had any grey hairs.
Wreszcie, kiedy Markus Ferber i ja zaczynaliśmy pracę nad tym dossier, żaden z nas nie miał siwych włosów.

Przykłady użycia - "grey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn particular, they were obsessed with the story of Grey Poupon. Right?
Ich obsesją w latach '80 była musztarda, a zwłaszcza historia marki "Grey Poupon".
EnglishThis is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
To zielony obszar pozostający poza kontrolą, której podlegają wydatki budżetowe.
EnglishWe must strive to achieve the best results regarding these grey areas.
Musimy dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w odniesieniu do tych szarych stref.
EnglishDO NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial (see Diagram 1).
NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki (patrz Rysunek 1).
EnglishThey are grey, diamond shaped film-coated tablets, marked with the code ‘ GXEJ7’ on one side.
Tabletki są koloru białego, w kształcie rombu z wytłoczonym symbolem “ GX EJ7 " po jednej stronie.
EnglishThe Lantus Solostar is grey with a purple injection button.
Wstrzykiwacz Lantus SoloStar jest koloru szarego z fioletowym przyciskiem podania insuliny.
EnglishThe other Rolls Royce pulls up, and he says, do you have any Grey Poupon?
Reklama: facet w Rolls-Roysie je Grey Poupon, podjeżdża drugi Rolls Royce, kierowca pyta: masz Grey Poupon?
EnglishYears of work on this legislation have turned Mr Ferber's hair grey.
Pan Ferber przez lata pracy nad ustawą zdążył osiwieć.
EnglishAs a political prisoner in Communist Poland, I was given a quarter of a bar of grey soap that had to last six months.
Jako więzień polityczny w komunistycznej Polsce otrzymałam ćwierć kostki szarego mydła na pół roku.
EnglishWith the vial upright on a flat surface, such as a table, insert the needle straight through the centre ring of the grey stopper.
nie powierzchni, np. na stole i wbić igłę prostopadle w środkowy pierścień szarego korka.
EnglishAnd I wish Godspeed to Aubrey de Grey, and other people like him, to try to do something about this as soon as possible.
I życzę pomyślności Aubrey'owi de Grey i innym jemu podobnym.
EnglishAnd the whole thing, after they did that, Grey Poupon takes off!
EnglishThe bottom of the chamber MUST be above the grey button.
W momencie, gdy inhalator jest całkowicie go
EnglishThey're all common ones: Chinese jasmine, Japanese sencha, Earl Grey and a special blend that we prepared.
Wszystkie są popularne, chińska jaśminowa, japońska sencha, Earl Grey i specjalna mieszanka przygotowana przez nas.
EnglishThe Humira pre-filled pen is a single-use grey- and plum-coloured pen which contains a glass syringe with Humira.
Wstrzykiwacz do jednorazowego użycia jest szarego i śliwkowego koloru i zawiera szklaną strzykawkę z lekiem Humira.
EnglishColourless type I glass injection vial of 10 ml, closed with a grey EPDM rubber stopper and sealed with a flip off aluminium violet seal.
Fiolka ze szkła bezbarwnego o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.
EnglishThe Trudexa pre-filled pen is a single-use grey- and plum-coloured pen which contains a glass syringe with Trudexa.
do Wstrzykiwacz do jednorazowego użycia jest szarego i śliwkowego koloru i zawiera szklaną strzykawkę z lekiem Trudexa.
EnglishThe report, which we have read with great interest, provides some insights, but also includes many grey areas.
Sprawozdanie, które czytaliśmy z wielkim zainteresowaniem, zawiera pewne spostrzeżenia, ale również zawiera wiele szarych stref.
EnglishGrey Poupon came along, with a Dijon.
EnglishFurthermore, it also fails to clear up the grey areas for social security systems under Regulation (EC) No 883/2004.
Ponadto nie zapewnia on również wyjaśnienia szarych stref systemów zabezpieczenia społecznego na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004.