"greetings!" po polsku

EN

"greetings!" - polskie tłumaczenie

EN greetings!
volume_up
{wykrzyknik}

greetings!
volume_up
serwus! {wykrz.}
Mr President, greetings to Commissioner Füle.
Pozdrowienia dla komisarza Fülego.
'It is a great pleasure to send greetings to all the distinguished participants in this important session of the European Parliament on intercultural dialogue.
"Z wielką przyjemnością przekazuję pozdrowienia wszystkim szanownym uczestnikom tego jakże ważnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, które dotyczy dialogu międzykulturowego.
Lastly, in the hope that primitive punishments, such as stoning and hanging, will be eliminated for ever throughout the world, we send you our warmest greetings.'
Mając nadzieję, że tak prymitywne kary, jak ukamienowanie czy szubienica zostaną raz na zawsze zlikwidowane na całym świecie, przesyłamy wam nasze najgorętsze pozdrowienia”.

Synonimy (angielski) dla "greeting":

greeting
English

Przykłady użycia - "greetings!" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirstly, Mr Rangel, thank you for your greetings.
Po pierwsze, panie pośle Rangel, dziękuję za gratulacje.
Englishsharing a special wafer when exchanging Christmas greetings
Englishto share a special wafer when exchanging Christmas greetings
Englishto share a special wafer when exchanging Christmas greetings
EnglishSeason's greetings from…
English. - (DE) Madam President, honourable Members, Mrs Hedegaard wants me to pass on her greetings to you.
komisarz - (DE) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Posłowie! Pani komisarz Hedegaard chce, bym Państwu od niej przekazał wyrazy uszanowania.
English(DE) Mr President, I would like to turn to Mr Karas and ask him to convey the European Parliament's greetings to the schoolgirl whom he mentioned.
(DE) Panie przewodniczący, chciałbym zwrócić się do pana Karasa i poprosić go o przekazanie pozdrowień uczennicy, o której wspomniał.
EnglishMay I offer them my warmest greetings.
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, panem Anderssonem, jej przewodniczącym, z panią Anne Van Lancker, panią Ria Oomen-Ruijten, z panem Jiřím Maštálką i innymi. Chcę ich gorąco pozdrowić.
EnglishIt also gives me great pleasure to extend my warmest greetings to his wife, Salwa Ahmed Faragalla Ali, who has always stood by his side at difficult times in his life.
Mam również przyjemność przekazać moje najserdeczniejsze życzenia jego żonie, pani Salwie Ahmed Faragalla Ali, która zawsze wspierała swojego męża w trudnych momentach.
EnglishShe invited me to join her on her return to Pakistan, and it was very much a heart-wrenching moment for me when I received her New Year's greetings days after she had been murdered.
Zaprosiła mnie, aby przyjechała do niej po jej powrocie do Pakistanu i niezwykle bolesnym momentem było dla mnie, gdy w kilka dni po jej śmierci przyszły od niej życzenia noworoczne.