"gratifying" po polsku

EN

"gratifying" - polskie tłumaczenie

EN

gratifying {przymiotnik}

volume_up
We've been selling it since about last September, October, and it's been immensely gratifying.
Sprzedajemy to od około września, października i jest to niesamowicie zadowalające.

Przykłady użycia - "gratifying" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.
EnglishIt is therefore gratifying that the Commission has made this proposal.
Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy przedłożenie przez Komisję tego projektu.
EnglishWe've been selling it since about last September, October, and it's been immensely gratifying.
Sprzedajemy to od około września, października i jest to niesamowicie zadowalające.
EnglishNevertheless, we find it gratifying that the decision in favour of Galileo has now been taken.
Niemniej jednak cieszy nas, że została teraz podjęta decyzja korzystna dla Galileo.
EnglishIt is gratifying that the mission is supported by the UN and that it covers the whole country.
Dobrze jest wiedzieć, że misję wspiera ONZ i że obejmuje ona cały kraj.
EnglishThe enhancement of the Daphne programme dealing with violence against women is gratifying.
Z zadowoleniem należy przyjąć rozszerzenie programu Daphne, dotyczącego przemocy wobec kobiet.
EnglishIt is gratifying to see that 100% of the payment appropriations were used during this period.
Przyjemnie jest widzieć, że w omawianym okresie wykorzystano 100% środków na pokrycie zobowiązań.
EnglishHow very reassuring and gratifying that this campaign is being launched online, now, in this month of September.
Dobrze jest wiedzieć, że ta kampania prowadzona jest w sieci już teraz we wrześniu.
EnglishToday it is gratifying that the situation is changing and the European Commission has taken brave initiatives.
Dziś to miło, że sytuacja się zmienia i Komisja Europejska podjęła odważne inicjatywy.
EnglishIt was therefore gratifying to see a report which highlights the initiatives being carried out in Europe.
Z zadowoleniem więc przyjąłem sprawozdanie, które podkreśla podejmowane w Europie inicjatywy.
EnglishIt is very gratifying that Federal Chancellor Angela Merkel received the Dalai Lama in spite of heavy criticism.
Cieszy fakt, że pomimo ostrej krytyki kanclerz federalny Angela Merkel gościła Dalajlamę.
EnglishIt's very gratifying to have this kind of reception here.
Bardzo radosne jest spotkać się z takim przyjęciem tu.
EnglishIt is gratifying that one of the priorities of the Slovenian presidency will be the Western Balkans.
Cieszy to, że jednym z priorytetów prezydencji słoweńskiej będzie zajęcie się sytuacją na Bałkanach Zachodnich.
EnglishIt is so gratifying that already in July we achieved some very productive and well-intentioned communication.
Bardzo cieszy fakt, że już lipcu zapoczątkowaliśmy bardzo skuteczną i pełną dobrych intencji komunikację.
EnglishIt is nevertheless gratifying that a cross-party compromise was reached on the issue of guaranteed funds.
Powody do zadowolenia daje natomiast kompromis zawarty przez grupy polityczne w kwestii funduszy gwarantowanych.
EnglishBriefly speaking, therefore, it is gratifying that the beginning has been successful.
Krótko mówiąc, cieszy mnie to, że początek jest tak udany. Wciąż reagujemy krytycznie na pierwszy projekt Rady i oceniamy go krytycznie.
EnglishFor me, it is extremely gratifying that as the PPE-DE Group, we have been able to assert our position here.
Z mojego punktu widzenia to niezwykle budujące, że jako grupa PPE-DE zdołaliśmy umocnić nasze stanowisko w tym zakresie.
EnglishFinally, I would like to say that it is extremely gratifying to see the high level of support in this House for the conclusions.
Wreszcie chcę powiedzieć, że to bardzo pocieszające widzieć tak wysokie poparcie dla konkluzji w Izbie.
EnglishBad science, maybe... but personally gratifying.
EnglishWith regard to the financial markets, it is gratifying that the situation on the financial market has improved considerably.
Co się tyczy rynków finansowych, pocieszające jest to, że sytuacja na rynku finansowym uległa znacznej poprawie.

"gratifying experience" - polskie tłumaczenie

volume_up
gratifying experience
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"gratifying feeling" - polskie tłumaczenie

volume_up
gratifying feeling
Polish
Więcej chevron_right

"gratifying moments" - polskie tłumaczenie

volume_up
gratifying moments
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "gratifying":

gratifying