"to google" po polsku

EN

"to google" - polskie tłumaczenie

EN to google
volume_up
{czasownik}

to google
volume_up
googlować {czas. ndk}
to google
volume_up
guglać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to google" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishYou can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
EnglishOr, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
Druga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.
EnglishWe'll investigate and, when necessary, remove the video from Google Maps.
Zbadamy sprawę i w razie konieczności usuniemy film wideo z serwisu Mapy Google.
Englishpage of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
na karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
EnglishYou can use boolean operators such as 'OR' when searching in Google Mail.
Przeszukując Google Maila, możesz używać operatorów logicznych takich jak „OR”.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishThese are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:
Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google:
EnglishThey used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
Użyli wszystkiego, o czym wiedzieli -- usenetu, Google, Wikipedii, Ask Jeeves itd.
EnglishGoogle will always provide the results that we believe are most relevant to your search.
Google zawsze podaje wyniki wyszukiwania, które naszym zdaniem są najtrafniejsze.
EnglishYour page title gives Google additional information about the content of the page.
Tytuł strony stanowi dla Google dodatkową informację na temat jej treści.
EnglishGoogle Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
W Laboratorium Map Google możesz wypróbować nowe, eksperymentalne funkcje serwisu.
EnglishFor certain queries, Google will show separate predictions for just the last few words.
Niekiedy Google wyświetla osobne podpowiedzi dotyczące tylko kilku ostatnich słów.
EnglishFor this reason, new Google presentations are only supported in modern browsers.
Z tego powodu nowe prezentacje Google są obsługiwane tylko w nowoczesnych przeglądarkach.
EnglishLearn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Dowiedz się więcej o Google+ i profilach Google lub obejrzyj prezentację Google+.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Uwaga: nie można ponownie utworzyć nazwy użytkownika Google Maila po jej usunięciu.

Pozostałe hasła