"good for me" po polsku

EN

"good for me" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "good for me" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "good for me"

good rzeczownik
Polish
good przymiotnik
good przysłówek
Polish
for przyimek
for spójnik
for
me zaimek
Polish

Przykłady użycia - "good for me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is good for me that I have been afflicted; That I may learn thy statutes.
Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich.
EnglishIt hath seemed good unto me to show the signs and wonders that the Most High God hath wrought toward me.
Znaki i dziwy, które uczynił ze mną Bóg najwyższy, zdało mi się za rzecz przystojną opowiedzieć.
EnglishCreating so much torture was not something that was good for me, too."
Przedłużanie tortur nie było też dobre dla mnie.”
EnglishTeach me to do thy will; For thou art my God: Thy Spirit is good; Lead me in the land of uprightness.
Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej.
EnglishThou art good, and doest good; Teach me thy statutes.
Dobryś ty i dobrotliwy; nauczże mię ustaw twoich.
EnglishFor ye have the poor always with you, and whensoever ye will ye can do them good: but me ye have not always.
Zawsze bowiem ubogie macie z sobą, i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić; ale mnie nie zawsze mieć będziecie.
EnglishThe redundancy was actually good for me.
Wieczne powtarzanie było całkiem dobre dla mnie.
EnglishAnd I said unto them, If ye think good, give me my hire; and if not, forbear.
Bom rzekł do nich: Jeźli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moję, a jeźli nie, zaniechajcież; tedy odważyli zapłatę moję trzydzieści srebrników.
EnglishBut it is good for me to draw near unto God: I have made the Lord Jehovah my refuge, That I may tell of all thy works.
Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, abym opowiadał wszystkie sprawy jego.
EnglishAnd I told them of the hand of my God which was good upon me, as also of the king's words that he had spoken unto me.
A gdym im oznajmił, że ręka Boga mego była łaskawa nademną, także i słowa królewskie, które do mnie mówił, rzekli: Wstańmyż a budujmy.
EnglishCB: Looks very good to me.
Englishit seemed good to me also, having traced the course of all things accurately from the first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus;
Zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny Teofilu
English50 is not good to me, Doc.
EnglishIt was good for me.
EnglishBut I have used none of these things: and I write not these things that it may be so done in my case; for [it were] good for me rather to die, than that any man should make my glorifying void.

Pozostałe hasła

English
  • good for me

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.