"good day" po polsku

EN

"good day" - polskie tłumaczenie

EN good day
volume_up
{wykrzyknik}

1. ogólne

good day (też: good afternoon, hello)

2. "as farewell"

good day (też: so long, bye)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "good day"

good rzeczownik
Polish
good przymiotnik
good przysłówek
Polish
day rzeczownik

Przykłady użycia - "good day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToday is a good day for the European Union's climate and environmental policy.
Mamy dziś dobry dzień dla klimatu i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej.
EnglishThis is a good day for Parliament, and it shows what we can achieve through cooperation.
To dobry dzień dla Parlamentu i pokazuje, co możemy osiągnąć dzięki współpracy.
EnglishNonetheless, this is a good day for Europe because it brings us more transparency.
Niemniej jednak jest to dobry dzień dla Europy, ponieważ przynosi nam większą przejrzystość.
EnglishHe just wants to wish her a good day, because that's the start of her day.
Chce tylko życzyć jej dobrego dnia, ponieważ to początek jej dnia.
EnglishThis is not a good day for this Parliament because it has chosen talk instead of action.
Niedobrze, że tym razem Parlament wybrał słowa zamiast działania.
EnglishI think at the end of the day that it is a good day's work and the best we could have done.
Na koniec, sądzę, że jest to dobrze wykonana robota i stanowi ona wszystko, co mogliśmy zrobić.
EnglishAble to pack up to 400 lbs. of cargo, outrun a horse and cover 26 miles on a good day.
Prześcignę konia, a w dzień zrobię do 40 kilometrów.
EnglishThe gentleman from the Socialists said that this is a good day for climate change policy in the EU.
Kolega reprezentujący socjalistów powiedział, że to dobry dzień dla polityki klimatycznej w UE.
EnglishBy no means, but it was a good day for democracy in Europe.
W żadnym razie, choć był to dobry dzień dla demokracji w Europie.
EnglishIt has been a good day for Europe with this vote today.
Dzięki dzisiejszemu głosowaniu ten dzień był dobrym dniem dla Europy.
EnglishI think that, beyond the work that we have done, that is the good news, the main piece of good news, of the day.
Uważam, że poza pracą, którą wykonaliśmy, są to dobre nowiny, a wręcz rewelacja dnia.
EnglishLadies and gentlemen, I think that this is a good day for Europe.
Panie i Panowie! Moim zdaniem to dobry dzień dla Europy.
EnglishThere's nothing that ever happens that justifies people taking good hours of the day to be with them.
Nie ma nic co by usprawiedliwiało, że ludzie poświęcili tyle cennego czasu, żeby przyjść na ten wywiad.
EnglishThis is a good day for the building of a 'Europe for health'.
To dobry dzień, by stworzyć "Europę na rzecz zdrowia”.
EnglishAs Mrs Niebler said, this is a good day for Europe.
Jak powiedziała pani Niebler, jest to dobry dzień dla Europy.
EnglishI think that it is a good day for the patients of Europe.
Moim zdaniem to dobry dzień dla pacjentów w Europie.
EnglishWhenever Parliament manages to deliver legislation like this, it is doing a good day's work.
Kiedy Parlamentowi uda się przedstawić akt prawny, taki jak ten, oznacza to, że Parlament należycie wykonuje swoje zadanie.
EnglishAlright, this is what it looks like on a good day.
Dobrze, tak to mniej więcej wygląda w pogodny dzień.
English. ~~~ Have a good day.
Mam nadzieję, że będziecie się śmiać Miłego dnia.
EnglishSo, yes, it was a good day for Europe, and the day on which this treaty is finally ratified will be an even better day.
Zatem tak, to był dobry dzień dla Europy, ale jeszcze lepszy będzie dzień ostatecznej ratyfikacji traktatu.