EN to go off
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to go off (też: to exit, to go out, to lead, to leave)
to go off (też: to deteriorate, to go bad, to spoil)
volume_up
popsuć się {czas. zwr.}
to go off (też: to go bad, to become slimy)
volume_up
gliwieć {czas. ndk} (ser, twaróg)
to go off (też: to go bad)
volume_up
zgliwieć {czas. dk} (ser, twaróg)

2. "alarm clock"

to go off (też: to jingle, to phone, to ring, to telephone)
volume_up
odezwać się {czas. zwr.}

3. "fire alarm"

to go off
volume_up
włączyć się {czas. zwr.}
to go off
volume_up
włączać się {czas. zwr.}

4. "lights"

to go off (też: to go out)
to go off (też: to dissipate)
volume_up
zgasnąć {czas. dk}

5. "bomb"

volume_up
wybuchać {czas. ndk}
He had been there and watched it go off.
Był tam i widział jak wybucha.
All it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
Wystarczyłoby żeby kilka lat świetlnych stąd wybuchła supernowa i już po nas
Widział, jak wybuchła bomba w Nagasaki.

6. "gun"

to go off
to go off (też: to burn up, to kiln)
volume_up
wypalać {czas. ndk}

7. "milk", Brytyjski angielski

to go off (też: to deteriorate, to go bad, to spoil)
volume_up
psuć się {czas. zwr.}
to go off
volume_up
zepsuć się {czas. zwr.}

Przykłady użycia - "to go off" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(Laughter) And the plant showers them with pollen, and off they go and pollinate.
(Śmiech) I wtedy roślina pokrywa je pyłkiem, a kiedy odlatują, zapylają.
EnglishAll it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
Wystarczyłoby żeby kilka lat świetlnych stąd wybuchła supernowa i już po nas
EnglishDR: She offers water, and off go the two worms over to the kitchen to get water.
DR: Niania proponuje wodę, i oba "robaki" idą do kuchni po wodę.
EnglishFor three months, the automatic lights outside did not go off because it was that dark.
Automatyczne światła działały nieustannie, ponieważ było tak ciemno.
EnglishWhen her mother would go off hunting, we would stay and film.
Kiedy jej matka wyruszała na polowanie, my zostawaliśmy i filmowaliśmy ją.
EnglishAnd why are we making these introverts feel so guilty about wanting to just go off by themselves some of the time?
Dlaczego sprawiamy, że introwertycy czują się winni, bo czasem potrzebują samotności?
EnglishAnd I just waited for the time that I could go off and read my books.
Czekając tylko by móc iść poczytać swoje książki.
EnglishAnd of those 10 percent that landed, 16 percent didn't even go off; they were duds.
EnglishHowever, in any case, the main thing is not to go off course, because you are heading in the right direction.
W każdym bądź razie najważniejsze jest, by nie zejść z kursu, jako że zmierzamy we właściwym kierunku.
EnglishDo you remember when lights used to just go on and off, click click, when you closed the door in a car?
Pamiętacie, że kiedyś światło po prostu się włączało i wyłączało, klik klik, przy zamykaniu drzwi w samochodzie?
EnglishIf you see a comic movie, you go off to the left side.
Gdy oglądasz komedię, odchylenie jest na lewo.
EnglishIt just sees this big balloon in the ocean -- it doesn't have hands -- it's going to take a little bite, the boat pops, and off they go.
Widzi na oceanie duży balon, nie ma rąk, postanawia ugryźć kawałek, balon pęka i koniec.
EnglishHowever, we know that even great countries can go off course, can mix up public property with private interests.
Wiemy jednak, że nawet wielkie kraje mogą zboczyć z kursu, mogą mieszać własność publiczną z interesem prywatnym.
EnglishIt's rapidly becoming the most popular high school graduation gift, given to young girls who are about to go off to college.
Szybko staję się to najpopularniejszy prezent dawany młodym dziewczynom, które właśnie kończą liceum.
EnglishThey go off with the person who recruits them.
Zrobiłem to, bo musiałem pomóc ukochanym".
EnglishWhat about if we had to go off the meter?
Co jeśli będziemy musieli przekroczyć granicę?
EnglishYou've got time to go off with those sluts!
Masz czas, żeby jeździć z tymi brudasami!
EnglishHe saw the bomb go off at Nagasaki.
EnglishHe had been there and watched it go off.
Englishto go off the beaten track