"glue" po polsku

EN

"glue" - polskie tłumaczenie

volume_up
glue {rzecz.}
PL

EN glue
volume_up
{rzeczownik}

glue (też: adhesive, glair)
Evicel is a medicine that is used as a sealant (glue).
Evicel jest lekiem stosowanym jako klej chirurgiczny (klej tkankowy).
Thrombin is used as a 'glue' in reconstituted meat.
Trombina jest wykorzystywana jako "klej” w rekonstruowanym mięsie.
When you paste an image, it's just paper and glue.
Kiedy naklejasz zdjęcie, jest to wyłącznie papier i klej.

Synonimy (angielski) dla "glue":

glue

Przykłady użycia - "glue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.
EnglishStories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
Domyślam się, że część mnie, zawsze była koczownicza fizycznie i duchowo.
EnglishAnd it was a man, a Chinese man, and he was stacking these things, not with glue, not with anything.
Człowiek, chińczyk ustawiał na sobie te rzeczy, bez kleju, bez niczego.
EnglishWe need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
EnglishThey don't have any glue, and they even stick under water just fine.
Nie, nie mają żadnego kleju i dobrze utrzymują się w wodzie.
English. ~~~ So most of my work, I don't use glue.
To jest - musiałem zrobić małe otwory w podstawie igły, aby umieścić tam jego stopę.
EnglishThat's where I realized the power of paper and glue.
To był moment, kiedy zrozumiałem siłę papieru i kleju.
EnglishI oppose the use of thrombin to glue together different pieces of meat which are mostly of poor quality.
Sprzeciwiam się wykorzystaniu trombiny do sklejania różnych kawałków mięsa, które z reguły mają kiepską jakość.
EnglishIn fact, in my opinion, EU membership is the glue which binds the region together in peace and stability.
Moim zdaniem, w rzeczywistości członkostwo w UE spełnia rolę spoiwa, które łączy region w pokoju i stabilności.
EnglishIn our process, we basically use it as a glue.
W naszym procesie używamy jej właściwie jako kleju.
EnglishNow, it doesn't use pressure-sensitive glue.
EnglishPlay is the glue that binds us together.
English. - I fully support this resolution and the efforts to prevent the authorisation of thrombin or 'meat glue'.
na piśmie. - W pełni popieram przedmiotową rezolucję i wysiłki służące zapobieżeniu dopuszczenia trombiny lub "kleju mięsnego”.
EnglishWe are fully aware that appropriate speedy transposition and correct implementation are things that glue the European Union together.
W pełni zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia, szybka transpozycja i prawidłowe stosowanie spajają Unię Europejską.
EnglishHow do we glue those grains of sand together?
EnglishAnd that's where the glue is.
EnglishIt's two resins that are, sort of, in and of themselves -- neither of which can make glue, but when you put the two together, something happens.
Są to dwie żywice, które są tak jakby w sobie i z siebie, żadna z nich nie utworzy kleju, ale z ich połączenia coś powstaje.
EnglishIf we failed to glue together the fractured state model in Bosnia and Herzegovina, what is the European Union prepared to do in such a case?
Skoro nie udało nam się spoić modelu rozdrobnionego państwa w Bośni i Hercegowinie, co Unia Europejska jest gotowa uczynić w związku z tym?
EnglishIn addition, we must strive to prevent such products processed with 'meat glue' from finding their way into public establishments serving food.
Ponadto musimy starać się zapobiegać przedostawaniu się takich produktów przetworzonych za pomocą "kleju mięsnego” do instytucji żywienia publicznego.
EnglishThe prototyping carts, filled with colored paper and Play-Doh and glue sticks and stuff -- I mean, they do have a bit of a kindergarten feel to them.
I oczywiście do czasu gdy trafimy do typowego miejsca pracy, najlepszym narzędziem konstrukcyjnym będą samoprzylepne karteczki. ~~~ To dość suche.