"glossary" po polsku

EN

"glossary" - polskie tłumaczenie

EN glossary
volume_up
{rzeczownik}

glossary (też: dictionary, vocabulary)
glossary
Bibliografia, słowniczek.
glossary
For easy navigation of the website, several tools are offered, such as an interactive menu, a search function, an index and a glossary.
Liczne narzędzia, takie jak interaktywne menu, wyszukiwarka do portalu Europa, indeks i glosariusz, ułatwiają poruszanie się po stronie.

Synonimy (angielski) dla "glossary":

glossary
English

Przykłady użycia - "glossary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNarrator: This is another example of a page with glossary words highlighted in red.
Wideo: To inna strona, także zawierająca zaznaczone na czerwono terminy z glosariusza.
EnglishFor a definition of the technical terms, see the glossary on the ECB's website at www.ecb.europa.eu/home/glossary.
Definicje terminów technicznych (w języku angielskim) można znaleźć w słowniczku na stronie www.ecb.europa.eu/home/glossary.
EnglishWithin each factsheet, you may obtain definitions of certain terms by clicking on the relevant links to the glossary.
W każdym arkuszu informacyjnym udostępniono definicje określonych pojęć – wystarczy kliknąć odpowiedni odnośnik do glosariusza.
EnglishThe words or phrases that are lit up in red are glossary words, so I can get a different definition by just touching the word, and the definition appears, superimposed over the illustration.
Słowa zaznaczone na czerwono znajdują się w glosariuszu. ~~~ Dotykając takiego słowa, wywołuję jego definicję, która pojawia się, zawieszona nad ilustracją.