"glasnost" po polsku

EN

"glasnost" - polskie tłumaczenie

PL

"głasnost" - angielskie tłumaczenie

EN glasnost
volume_up
{rzeczownik}

1. Historia

glasnost
Twenty-one years ago, the day after the Berlin Wall came down, the Communist regime fell to the sound of the slogans 'Glasnost, freedom, democracy'.
Dwadzieścia jeden lat temu, dzień po upadku muru berlińskiego, pod wpływem haseł "Głasnost, wolność, demokracja” nastąpił upadek reżimu komunistycznego.

Przykłady użycia - "glasnost" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe speech about a common European house was one of the main starting points for Gorbachev's policy of glasnost and perestroika.
Wystąpienie na temat wspólnego europejskiego domu było jednym z głównych punktów wyjścia dla realizowanej przez Gorbaczowa polityki głasnosti i pierestrojki.