EN glaringly
volume_up
{przysłówek}

glaringly (też: blindingly)

Synonimy (angielski) dla "glare":

glare

Przykłady użycia - "glaringly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe scientific arguments about climate change and its impact are glaringly obvious.
Naukowe argumenty dotyczące zmiany klimatu i jej skutków są rażąco oczywiste.
EnglishIt is therefore glaringly obvious that this is a reference to the rights and freedoms of persons belonging to minorities.
Stąd też jest rażąco oczywiste, że jest to odniesienie do praw i swobód osób należących do mniejszości.
EnglishIt is glaringly obvious to everyone that this is a delicate subject, involving major industrial and commercial processes.
Dla każdego jest aż nadto widoczne, że jest to temat delikatny, obejmujący zasadniczej wagi procesy przemysłowe i komercyjne.
EnglishIt is glaringly obvious that the European Union must lay down precise rules and actively regulate who will be admitted to work in the EU.
Nie budzi wątpliwości, że Unia Europejska musi określić jasne zasady oraz aktywnie uregulować zasady udzielania zezwoleń na pracę w UE.
EnglishI completely disagree: Albania has glaringly obvious problems today with regard to its internal political stability, and a very high level of corruption.
Zupełnie się z tym nie zgadzam: Albania ma dziś ewidentne problemy z wewnętrzną stabilnością polityczną i boryka się z ogromną korupcją.
EnglishIt is glaringly obvious that if we do not provide suitable resources, we may face extremely serious consequences for the environment and human health.
To całkowicie oczywiste, że jeżeli nie zapewnimy odpowiednich środków, możemy stanąć w obliczu niezwykle poważnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.