EN glare
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Which is why, in that very sector, we are now working together to create transparency, putting people under the spotlight who are probably unaccustomed to the glare.
Dlatego też w tym właśnie sektorze współpracujemy teraz, by zapewnić przejrzystość i w centrum uwagi postawić ludzi, którzy są prawdopodobnie nieprzyzwyczajeni do blasku reflektorów.
What takes place in the full glare of publicity in France is covered with secrecy in Russia.
To, co we Francji dzieje się w blasku fleszy, w Rosji jest owiane tajemnicą, a przecież oczywistym jest, że informacje o stanie cywilnym głowy państwa zwyczajnie należą się społeczeństwu.
glare
volume_up
jaskrawość {f.} (np. stroju)
glare (też: moonlight)
glare
volume_up
krzykliwość {f.} (np. stroju)

3. "from headlights, of sun"

4. "angry look"

5. IT

glare

Synonimy (angielski) dla "glare":

glare

Przykłady użycia - "glare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English"After we finished, Armstrong straightened his tie, put on a wool sports jacket, and we headed out into the glare.
Kiedy skończyliśmy, Armstrong poprawił krawat, założył wełnianą marynarkę i wyszliśmy z domu.
EnglishIn order to prevent the buildings from absorbing too much heat from the sun, highly efficient sun screens/glare shields will be integrated into the facades.
Budynki będą chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem dzięki wbudowanym w elewacje osłonom przeciwsłonecznym i przeciwodblaskowym.
EnglishWhich is why, in that very sector, we are now working together to create transparency, putting people under the spotlight who are probably unaccustomed to the glare.
Dlatego też w tym właśnie sektorze współpracujemy teraz, by zapewnić przejrzystość i w centrum uwagi postawić ludzi, którzy są prawdopodobnie nieprzyzwyczajeni do blasku reflektorów.
EnglishWhat takes place in the full glare of publicity in France is covered with secrecy in Russia.
To, co we Francji dzieje się w blasku fleszy, w Rosji jest owiane tajemnicą, a przecież oczywistym jest, że informacje o stanie cywilnym głowy państwa zwyczajnie należą się społeczeństwu.