"to get on" po polsku

EN

"to get on" - polskie tłumaczenie

EN to get on
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to get on (też: to get in, to get into)
wsiąść na swego konika
It required that it was completely trivial: that it takes 30 seconds to reserve a car, go get it, drive it.
Był wymóg, żeby to było całkiem proste, że wystarczy 30 sekund, żeby wypożyczyć -- zarezerwować samochód, przejąć go, wsiąść w niego.
." ~~~ And so we left my father fast asleep, because I knew he'd kill me if I let her go by herself, and we get in the car.
No i pojechałyśmy, ojciec na szczęście spał, bo zabiłby mnie, gdybym jej dała samej wsiąść do auta.
to get on (też: to get in, to take, to board)
volume_up
wsiadać {czas. ndk}
That's what we get for taking a ride from a stranger.
Tak się kończy wsiadanie do samochodu z obcymi.
Niech panienka wsiada.
to get on (też: to don, to put on, to pop on)
volume_up
wdziać {czas. dk}

2. "with"

mieć przyjacielskie stosunki

Przykłady użycia - "to get on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishIt's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishWomen should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks
Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishThere is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
W związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
EnglishBut as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.
Ale z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".
EnglishHe said, "If you're in the top 25 percent of the fastest times, you get five dollars.
Powiedział, "Jeśli bedziesz w 25% najszybszych czasów dostaniesz pięć dolarów..
EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Obawiam się, że macie wrażenie, że tak naprawdę wybrałem go, bo jest stary.
EnglishIn one recent study, we asked people to suppose you're about to get a dog.
W niedawnym opracowaniu poprosiliśmy ludzi, by wyobrazili sobie, że dostaną psa.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Ponieważ w każdej chwili mógł, w razie konieczności używając siły, postawić na swoim.