"to get in touch" po polsku

EN

"to get in touch" - polskie tłumaczenie

EN to get in touch
volume_up
{czasownik}

to get in touch
to get in touch
To have your product tested, please get in touch with the contact person at the respective national central bank.
W celu przetestowania urządzenia należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną we właściwym banku centralnym.
skontaktować się z kimś
to get in touch (też: to contact, to link)
volume_up
kontaktować {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to get in touch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
EnglishJust get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
Jeżeli macie problemy z wzajemnym uznawaniem, zgłoście się do Komisji.
EnglishSo anyone sitting in and watching TV, get in touch with me.
Jeśli jakiś Szkot to ogląda, niech się ze mną zdzwoni.
EnglishTo have your product tested, please get in touch with the contact person at the respective national central bank.
W celu przetestowania urządzenia należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną we właściwym banku centralnym.
EnglishThrough the Internet, all journalists can express themselves freely and get in touch with the public.
Za pośrednictwem Internetu wszyscy dziennikarze mogą dowolnie wyrażać swoje opinie i nawiązywać kontakt ze społeczeństwem.
EnglishSecondly, get in touch with making some sound -- create sound.
EnglishSometimes, you may not be able to get in touch with a site's webmaster, or they may refuse to take down the content in question.
Czasami kontakt z webmasterem witryny może być niemożliwy lub webmaster nie zgodzi się na usunięcie kwestionowanej zawartości.
EnglishI will get in touch with them about this.
Englishto get in touch with sb
EnglishThey have addresses for local information services, can help you get in touch with relevant organisations, and provide straightforward advice on a variety of topics.
Znajdziesz na nich adresy lokalnych służb informacyjnych, kanały kontaktu do odpowiednich instytucji oraz przystępne rady na różne tematy.
EnglishI kindly ask that you personally get in touch with the Council and the Commission as soon as possible in order to do this with proper parliamentary oversight.
Chciałbym pana prosić, aby osobiście skontaktował się pan jak najszybciej z Radą i Komisją, by zajęły się tą sprawą pod odpowiednim nadzorem parlamentarnym.