"to get a grip" po polsku

EN

"to get a grip" - polskie tłumaczenie

EN to get a grip
volume_up
{czasownik}

Przykłady użycia - "to get a grip" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy are we not focusing on things that we can actually get a grip on?
Dlaczego nie koncentrujemy się na sprawach, z którymi rzeczywiście możemy się zmierzyć?
EnglishCan you please urge the authorities to get a grip of this?
Czy mógłby Pan wezwać odpowiednie władze do zajęcia się tą kwestią?
EnglishThe choice of method used to get a grip on the various costs for the statistics is also important to us.
Wybór stosowanej metody w celu zorientowania się w poszczególnych kosztach statystyk jest dla nas również istotny.
EnglishTherefore, to conclude, I would like the Spanish MPs and MEPs to get a grip, keep quiet and put their own houses in order a bit more.
Na zakończenie chcę więc poprosić posłów z Hiszpanii, żeby wzięli się w garść, zamilkli i zadbali lepiej o porządek na własnym podwórku.
EnglishSomeone get a grip!
EnglishThey need to get a grip on the interior ministers' circus and start to construct a real European area of freedom, security and justice.
Muszą oni opanować cyrk ministrów spraw wewnętrznych i zacząć budować prawdziwy europejski obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
EnglishIn conditions like this, the vaccine just couldn't get the grip it needed to in the guts of these children and protect them the way that it needed to.
W takich warunkach, szczepionka nie mogła zostać w pełni przyswojona w jelitach tych dzieci i ochronić ich w taki sposób jaki powinna.
EnglishCommissioner, if we really are to get a grip on climate change, energy avoidance and increased energy efficiency must be our goals.
Jeśli rzeczywiście mamy sobie poradzić ze zmianami klimatycznymi, naszymi celami muszą być unikanie zużycia energii i podniesienie efektywności energetycznej.
EnglishIn all likelihood, this is the last opportunity we will have to get a grip in the area of innovation, and to prevent those countries from catching up with us.
Z najwyższym prawdopodobieństwem to ostatnia szansa na zmierzenie się z problemem innowacji i uniemożliwienie tym krajom dogonienia nas.
EnglishI hope that the Council will get a grip on itself and realise what type of decision we need - otherwise we will not get ourselves out of this situation.
Mam nadzieję, że Rada weźmie się w garść i zda sobie sprawę z tego, jakiej decyzji potrzebujemy - w przeciwnym razie nie znajdziemy wyjścia z tej sytuacji.
EnglishThis happens about the same time that they get latched onto things like dinosaurs, these big things in the outside world that they're trying to get a grip on.
Dzieje się to mniej więcej wtedy, gdy zaczynają fascynować się dinozaurami, i innymi wielkimi rzeczami z zewnętrznego świata, które próbują zrozumieć.
EnglishUnless we stop civilian armament, we shall never get a grip on the proliferation of nuclear technology, including military technology.
Jeżeli nie położymy kresu realizacji programów dotyczących broni cywilnej, nigdy nie będziemy w stanie zapanować nad rozprzestrzenianiem technologii jądrowej, w tym technologii wojskowej.