EN

to gentle [gentled|gentled] {czasownik}

volume_up
2. staromodne
to gentle

Przykłady użycia - "to gentle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe diluted solution should be mixed by gentle inversion, do not shake.
Rozcieńczony roztwór należy mieszać delikatnie ruchem obrotowym, nie potrząsać.
EnglishThe diluted solution should be mixed by gentle inversion, do not shake.
Rozcieńczony roztwór należy mieszać delikatnie ruchem wirowym, nie potrząsać.
EnglishPuregon should be reconstituted with the solvent provided using a gentle, swirling motion.
Puregon należy wymieszać z rozpuszczalnikiem delikatnymi obrotowymi ruchami.
EnglishThe powder must be reconstituted with the solvent before use by gentle swirling.
Przed zastosowaniem proszek musi być rozpuszczony w rozpuszczalniku przez delikatne obracanie.
EnglishPull the needle out and apply gentle pressure over the injection site for several seconds.
Wyciągnąć igłę i przez kilka sekund lekko uciskać miejsce wstrzyknięcia.
EnglishTo minimise foam formation in solutions of ORENCIA, the vial should be rotated with gentle
W celu zminimalizowania tworzenia się piany w roztworze produktu ORENCIA, należy obracać
EnglishA gentle tongue is a tree of life; But perverseness therein is a breaking of the spirit.
Zdrowy język jest drzewo żywota; ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru.
EnglishHe helped me tackle the twin challenges of precise shape and gentle movement.
Pomógł mi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem w postaci precyzyjnego kształtu i delikatnych ruchów.
EnglishIt is a pity that the warnings from the Commission were too gentle.
Szkoda, że ostrzeżenia płynące ze strony Komisji były zbyt delikatne.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
Wiele razy miałam okazję spotkać te łagodne olbrzymy oko w oko w głębinach morskich.
EnglishSo, be gentle, just act like a wooden Indian or something.
Proszę, bądźcie więc delikatni, zachowujcie się jak drewniany Indianin.
EnglishHold down the sponge with a gentle pressure for 3-5 minutes.
Przytrzymać gąbkę przez 3– 5 minut, wywierając delikatny nacisk.
EnglishAnd by the time our journey is over, gentle viewer...
Czas naszej wyprawy dobiega końca, ale ja, ostrożny obserwator...
EnglishThese are ways of doing self-organization -- of doing entrepreneurship -- that are gentle, that are egalitarian.
Te sposoby tworzenia samoorganizacji -- przedsiębiorczości -- są delikatne, są egalitarne.
EnglishAnd you'll notice that on the left, on the left, on the west, it's very steep, and on the right it's gentle.
Widać, że na zachodzie jest bardzo strome, a na wschodzie łagodne.
EnglishAfter adequate (local) anaesthesia is present, apply gentle digital pressure to the far end of the implant.
Po zapewnieniu odpowiedniej (miejscowej) anestezji, nacisnąć delikatnie dalszy koniec implantu.
EnglishAre the consolations of God too small for thee, Even the word that is gentle toward thee?
EnglishYour doctor can limit these by immediately applying gentle pressure at the injection site.
Lekarz może zmniejszyć ryzyko ich powstania poprzez delikatny ucisk w miejscu wstrzyknięcia bezpośrednio po jego wykonaniu.
EnglishWhat is it to be strong, and what is it to be gentle?
Czy nie wiem, kiedy być silnym, a kiedy delikatnym?
EnglishSlim-bodied, Bonobos are by nature very gentle creatures.
Są szczupłe, a także z natury bardzo łagodne.