"garment" po polsku

EN

"garment" - polskie tłumaczenie

EN garment
volume_up
{rzeczownik}

garment (też: covering)
garment (też: togs, threads)
volume_up
ciuszek {m.} [zdr.]

Przykłady użycia - "garment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.
Bo rzekła sama w sobie: Jeźli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona.
Englishhaving heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.
Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem, i dotknęła się szaty jego;
EnglishAnd Ahijah laid hold of the new garment that was on him, and rent it in twelve pieces.
Tedy wziąwszy Achyjasz płaszcz nowy, który miał na sobie, rozdarł go na dwanaście sztuk.
EnglishTherefore pride is as a chain about their neck; Violence covereth them as a garment.
Przetoż otoczeni są pychą, jako łańcuchem złotym, a przyodziani okrutnością, jako szatą ozdobną.
EnglishWhen I made clouds the garment thereof, And thick darkness a swaddling-band for it,
Gdym położył obłok za szatę jego, a ciemność za pieluchy jego;
EnglishIt is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
EnglishWho coverest thyself with light as with a garment; Who stretchest out the heavens like a curtain;
Przyodziałeś się światłością jako szatą; rozciągnąłeś niebiosa jako oponę.
Englishbehold, all they shall wax old as a garment, the moth shall eat them up.
Oto wszyscy takowi jako odzienie zwiotszeją, a mól zgryzie ich.
EnglishJesus therefore came out, wearing the crown of thorns and the purple garment.
Tedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onę cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy; i rzekł im Piłat: Oto człowiek
EnglishThese are the two pictures taken of garment factories in Guangdong Province and garment factories in India.
Przedstawiam dwa obrazki fabryk odzieży w prowincji Guangdong fabryk odzieży w Indiach.
EnglishAnd they shall spread the garment before the elders of the city.
Tedy rozwiną ono prześcieradło przed starszymi miasta onego.
EnglishThey can take any element from any garment from the history of fashion and incorporate it into their own design.
Dowolny fragment dowolnego ubioru z historii mody mogą włączyć do własnego projektu.
EnglishAnd he, casting away his garment, sprang up, and came to Jesus.
A on porzuciwszy płaszcz swój, wstał, i przyszedł do Jezusa.
EnglishWould anyone like to know what I am wearing underneath this garment?
Czy ktoś chciałby wiedzieć, co noszę pod tym ubraniem?
EnglishNow this is not a religious garment, nor is it a religious statement.
Nie jest to ubiór religijny ani oświadczenie wiary.
EnglishAnd it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
Englishcame behind him, and touched the border of his garment: and immediately the issue of her blood stanched.
Przystąpiwszy z tyłu, dotknęła się podołka szaty jego, a zarazem się zastanowiło płynienie krwi jej.
EnglishAnd the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple garment;
A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli na głowę jego i płaszczem szarłatowym przyodziali go,
EnglishMost houses in Asia and India have a cotton garment.
W większości domów w Azji i w Indiach jest bawełniana odzież.
EnglishWould anyone like to know what I am wearing under this garment?
Czy ktoś chciałby wiedzieć co noszę pod ubraniem?