"gainful employment" po polsku

EN

"gainful employment" - polskie tłumaczenie

EN gainful employment
volume_up
{rzeczownik}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "gainful employment"

gainful przymiotnik
Polish
gain rzeczownik
to gain czasownik
employment rzeczownik
to employ czasownik

Przykłady użycia - "gainful employment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe participation of women in gainful employment is still very low.
Nadal bardzo niski jest udział kobiet w rynku pracy za wynagrodzeniem.
EnglishWhat differences in treatment between men and women has the Council identified in respect of gainful employment?
Jakie różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet zidentyfikowała Rada w zakresie pracy zarobkowej?
English. - It is a fact that in the Lisbon strategy, the concept of 'work' relates to formal gainful employment.
na piśmie. - To prawda, że pojęcie "pracy” zdefiniowane w ramach strategii lizbońskiej odnosi się do formalnej pracy zarobkowej.
EnglishThis could encourage an increase in precarious working conditions, to which 31.5% of women in gainful employment are already subject.
Taki stan rzeczy mógłby powodować przyrost niepewnych warunków pracy, których doświadcza już 31,5 % kobiet zatrudnionych u zachłannych pracodawców.
EnglishFor instance, voluntary, domestic and family work are all different aspects of the concept but do not fall within the traditional definition of gainful employment.
Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.
EnglishHowever, when we are talking about self-employed activities, we must not overlook those who are involved in gainful employment in handicrafts, trades, SMEs and the liberal professions.
Jednak kiedy mówimy o działalności na własny rachunek nie wolno nam zapominać o osobach pracujących w rzemiośle, handlu, MŚP i wolnych zawodach.
EnglishThere are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
Istnieje wiele działań wykonywanych zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, których nie można uznać za formalną pracę zarobkową, ale nikt nie zaprzeczy, że one także stanowią pracę.

Pozostałe hasła