"frail" po polsku

EN

"frail" - polskie tłumaczenie

PL
EN

frail {przymiotnik}

volume_up

Synonimy (angielski) dla "frail":

frail

Przykłady użycia - "frail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is not only about money, but also about supporting the frail and nascent civil society.
Nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale również o poparcie słabego i rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego.
EnglishThis is because, in the mid-area here, people are at their most active, and over here they're at their most frail.
Jest tak, ponieważ tutaj pośrodku są ludzie w wieku największej aktywności życiowej a tam najsłabsi.
EnglishThat, of course, means people are living longer, mainly healthier lives, but in later years they become frail in body or mind.
Oznacza to, co oczywiste, że ludzie żyją dłużej, zdrowiej, ale też że w podeszłym wieku stają się oni słabi pod względem fizycznym i umysłowym.
EnglishIf people in frail boats are pushed back out to sea and never assessed for protection, none of those goals is achieved.
Żaden z tych celów nie zostanie zrealizowany, jeżeli ludzi w kruchych łodziach będzie się wypychać z powrotem w morze, nie rozważając nigdy konieczności zapewnienia im ochrony.
EnglishSome of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them.
Niektóre z tych biednych i teraz już słabowitych starszych kobiet wciąż są z nami, niczym pozostałości niewygodnej dla Japończyków przeszłości, która ich prześladuje.
EnglishElderly Initial doses should be lower and subsequent dose titration should be more gradual because of greater chance of undesirable effects especially in very old and frail patients.
Dawki początkowe powinny być mniejsze i zwiększane następnie wolniej z powodu większego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i szczupłych.