"fragrant" po polsku

EN

"fragrant" - polskie tłumaczenie

EN

fragrant {przymiotnik}

volume_up
And you know, it had this fragrant softness, and it smelled a little bit of linseed oil.
Miał taką aromatyczną miękkość, pachniał trochę jak olej lniany.

Przykłady użycia - "fragrant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthe matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
EnglishAnd you know, it had this fragrant softness, and it smelled a little bit of linseed oil.
Miał taką aromatyczną miękkość, pachniał trochę jak olej lniany.
EnglishA complete ban on all fragrant substances would be a disproportionate measure and would have a negative impact on certain toy manufacturers.
Całkowity zakaz wszystkich substancji zapachowych byłby środkiem niewspółmiernym i miałby negatywny wpływ na określonych producentów zabawek.
EnglishThe complete prohibition of carcinogenic, mutagenic, toxic, allergenic and fragrant substances should be evaluated from the view of the Directive's practical implementation.
Należałoby ocenić całkowity zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych, toksycznych, alergennych i zapachowych z punktu widzenia praktycznego wdrożenia dyrektywy.