"fragments" po polsku

EN

"fragments" - polskie tłumaczenie

EN fragments
volume_up
{liczba mnoga}

fragments (też: bits, portions)
volume_up
fragmenty {niemęskoos.}
We sort the plastic fragments into different size classes, from five millimeters to one-third of a millimeter.
Segregujemy plastykowe fragmenty według 3 rozmiarów, od 5 milimetrów do 1/3 milimetra.
Well, if you look closely, you can recognize, actually, from the shape, that these are skull fragments.
No więc, jeżeli popatrzysz uważnie, możesz rozpoznać z kształtu, że to są fragmenty czaszki.
These carboxy-terminal fragments are thought to play a role in the regulation of parathyroid hormone activity.
Fragmenty pochodzące z końca karboksylowego wydają się odgrywać rolę w regulacji aktywności parathormonu.
fragments (też: bits, lengths, pieces, slices)
volume_up
kawałki {niemęskoos.}
fragments (też: debris)
volume_up
odłamki {niemęskoos.}
Fragments of what you've become ♫
Odłamki tego czym się stałeś ♫
During a physical autopsy, if you actually have to dig through the body to find these fragments, that's actually quite hard to do.
Podczas rzeczywistej autopsji, gdy naprawdę trzeba przeszukać ciało by znaleźć odłamki - jest to niebywale trudne zadanie.
fragments (też: clips)
volume_up
urywki {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "fragment":

fragment

Przykłady użycia - "fragments" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOptaflu contains fragments from the surface of three different strains of flu virus.
Preparat Optaflu zawiera składniki powierzchniowe trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishThe vaccine contains fragments of influenza (flu) viruses that have been inactivated (killed).
Szczepionka zawiera cząsteczki wirusa grypy, które zostały inaktywowane (zabite).
EnglishIDflu contains fragments from three different strains of flu virus.
Preparat IDflu zawiera cząstki trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishIn the process, I've gathered a few fragments that help me shed some light on this puzzle.
W trakcie procesu poszukiwania, zebrałam kilka faktów, które pomogły mi rzucić światło na tę zagadkę.
EnglishBut curiously, Redwood rainforests, the fragments that we have left, to this day remain under-explored.
Mimo wszystko do dziś te lasy pozostają niezbadane. ~~~ Bardzo trudno się po nich poruszać.
EnglishWe did hundreds of necropsies, and over a third had polluted plastic fragments in their stomachs.
Po setkach autopsji okazało się, że ponad 1/3 badanych ryb miała w żołądkach zanieczyszczony plastik.
EnglishAnd you can tell that, really, only the smallest fragments of branches are contained inside this cube.
A tak wygląda na tle całego neuronu: Tylko niewielka część rozgałęzień zawiera się w tym sześcianie.
EnglishThe Eastern Hemlock forest is being considered in some ways the last fragments of primeval rainforest east of the Mississippi River.
Las choin kanadyjskich to ostatni fragment pierwotnych lasów deszczowych na wschód od Missisipi.
EnglishWe start with these fragments, and then we have a homologous recombination system that reassembles those into a chromosome.
Zaczynamy od tych fragmentów, następnie mamy system rekombinacji homologicznej, który na nowo złoży je w chromosom.
EnglishWe sort out the proteins -- from left to right is the weight of the fragments that we're getting, and from top to bottom is how slippery they are.
Porządkujemy białka -- od lewej do prawej w zależności od masy fragmentów jakie otrzymujemy.
EnglishThe absence of a European HQ for the ESDP fragments commands and impairs the pooling of resources.
Brak europejskiej kwatery głównej dla europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony rozdrabnia system dowodzenia i upośledza wykorzystywanie zasobów.
EnglishNow, at this level, in what's called the inferotemporal cortex, there are only visual images, or figments or fragments.
Na tym poziomie, w obrębie tzw. kory dolnoskroniowej, pojawiają się jedynie obrazy wizualne, ulotne wizerunki, wytwory wyobraźni.
EnglishWhen a person is given the vaccine, the immune system recognises the virus fragments as ‘ foreign’ and makes antibodies against them.
Po podaniu szczepionki układ immunologiczny człowieka rozpoznaje składniki wirusa jako obce cząstki i odpowiada wytwarzaniem przeciwciał.
EnglishAnd all the sediment is then put through these screens, and where we go again through it very carefully, looking for small bone fragments, and it's then washed. ~~~ And these things are so exciting.
Cały osad jest dokładnie przeczesywany i wielokrotnie, ostrożnie badany, w poszukiwaniu fragmentów kości, które są potem myte.
EnglishMetabolism Degarelix is subject to common peptidic degradation during the passage of the hepato-biliary system and is mainly excreted as peptide fragments in the faeces.
Metabolizm Degareliks podlega procesowi zwykłej degradacji białkowej podczas przejścia przez układ wątrobowo- żółciowy i jest wydalany głównie w postaci fragmentów peptydów z kałem.
EnglishAnd so both sides were progressing, but part of the synthesis had to be accomplished or was able to be accomplished using yeast, putting the fragments in yeast and yeast would assemble these for us.
Do problemu przeszczepu doszedł kolejny: wydobycie chromosomu z eukariotycznych drożdży wydobycie chromosomu z eukariotycznych drożdży w postaci pozwalającej na przeszczep do innej komórki.