"fragmentary" po polsku

EN

"fragmentary" - polskie tłumaczenie

EN

fragmentary {przymiotnik}

volume_up
fragmentary (też: snippy, piecemeal)
We are addressing the problem in a fragmentary way, and the debate we are holding today merely scratches the surface of this vast problem of illegal immigration.
Poruszamy ten problem w sposób fragmentaryczny, a debata, w której bierzemy dziś udział, ledwie dotyka powierzchni tego rozległego problemu, jakim jest nielegalna imigracja.
I agree with the rapporteur's opinion that the fragmentary nature of existing legislation deters consumers and undertakings alike from participating in cross-border trade.
Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że fragmentaryczny charakter obowiązującego prawodawstwa uniemożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom uczestnictwo w handlu transgranicznym.
fragmentary (też: fractional, fractal)
fragmentary (też: partial)

Synonimy (angielski) dla "fragmentary":

fragmentary
English

Przykłady użycia - "fragmentary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWithout a doubt, the right to consular protection is currently fragmentary and unevenly distributed.
Bez wątpienia prawo do ochrony konsularnej w obecnym kształcie jest fragmentaryczne i nierówno rozłożone.
EnglishThe W was clearly a W, the N was clearly an N, even though they were very fragmentary and there wasn't a lot of information in it.
"W" to "W", "N" to "N", mimo że widzimy tylko ich fragmenty i nie ma tu wiele informacji.
EnglishFinally, because my time has run out, we must limit fragmentary approaches by the Member States.
I wreszcie, ponieważ mój czas się skończył, chcę tylko powiedzieć, że musimy ograniczyć fragmentaryczne rozwiązania stosowane przez państwa członkowskie.
EnglishYour measures are fragmentary.
EnglishWe are addressing the problem in a fragmentary way, and the debate we are holding today merely scratches the surface of this vast problem of illegal immigration.
Poruszamy ten problem w sposób fragmentaryczny, a debata, w której bierzemy dziś udział, ledwie dotyka powierzchni tego rozległego problemu, jakim jest nielegalna imigracja.
EnglishI agree with the rapporteur's opinion that the fragmentary nature of existing legislation deters consumers and undertakings alike from participating in cross-border trade.
Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że fragmentaryczny charakter obowiązującego prawodawstwa uniemożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom uczestnictwo w handlu transgranicznym.