"fragmentary" po polsku

EN

"fragmentary" - polskie tłumaczenie

EN fragmentary
volume_up
{przymiotnik}

fragmentary (też: snippy, piecemeal)
We are addressing the problem in a fragmentary way, and the debate we are holding today merely scratches the surface of this vast problem of illegal immigration.
Poruszamy ten problem w sposób fragmentaryczny, a debata, w której bierzemy dziś udział, ledwie dotyka powierzchni tego rozległego problemu, jakim jest nielegalna imigracja.
I agree with the rapporteur's opinion that the fragmentary nature of existing legislation deters consumers and undertakings alike from participating in cross-border trade.
Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że fragmentaryczny charakter obowiązującego prawodawstwa uniemożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom uczestnictwo w handlu transgranicznym.
fragmentary (też: fractional, fractal)
volume_up
ułamkowy {przym. m.}
fragmentary (też: partial)
volume_up
wycinkowy {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "fragmentary":

fragmentary
English

Przykłady użycia - "fragmentary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWithout a doubt, the right to consular protection is currently fragmentary and unevenly distributed.
Bez wątpienia prawo do ochrony konsularnej w obecnym kształcie jest fragmentaryczne i nierówno rozłożone.
EnglishThe W was clearly a W, the N was clearly an N, even though they were very fragmentary and there wasn't a lot of information in it.
"W" to "W", "N" to "N", mimo że widzimy tylko ich fragmenty i nie ma tu wiele informacji.
EnglishFinally, because my time has run out, we must limit fragmentary approaches by the Member States.
I wreszcie, ponieważ mój czas się skończył, chcę tylko powiedzieć, że musimy ograniczyć fragmentaryczne rozwiązania stosowane przez państwa członkowskie.
EnglishYour measures are fragmentary.