EN

fractured {przymiotnik}

volume_up
fractured (też: broken)
fractured (też: cracked, punctured)

Synonimy (angielski) dla "fracture":

fracture

Przykłady użycia - "fractured" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTwo overlapping, fractured philosophies... were born out of that one pain.
Dwie nachodzące na siebie, sprzeczne filozofie...... zrodziły się z tego jednego bólu.
EnglishInductOs has been studied in 450 patients with a fractured tibia.
Preparat InductOs badano u 450 pacjentów ze złamaniem piszczeli.
EnglishThat clear focus has been somewhat fractured.
To wyraźne skupienie na tych kwestiach zostało w pewnym sensie przełamane.
EnglishHe was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
Ze złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.
EnglishThe syntax is fractured.
EnglishIf we failed to glue together the fractured state model in Bosnia and Herzegovina, what is the European Union prepared to do in such a case?
Skoro nie udało nam się spoić modelu rozdrobnionego państwa w Bośni i Hercegowinie, co Unia Europejska jest gotowa uczynić w związku z tym?
EnglishLocalised infection specific to the fractured limb occurred in > 1/10 patients in a clinical study in which the intramedullary canal was reamed to cortical chatter.
W badaniu klinicznym, w którym rozwiercono jamę szpikową do warstwy korowej u ≥ 1/ 10 pacjentów wystąpiły zakażenia miejscowe charakterystyczne dla złamania kończyn.
EnglishFurthermore, preclinical studies have indicated that the bone induced by InductOs, if fractured, can repair itself in a manner indistinguishable from native bone.
Dodatkowo badania przedkliniczne wykazały, że kość indukowana przez InductOs, w przypadku złamania może ulec samonaprawieniu w sposób nie dający się odróżnić od kości naturalnej.