EN

to fracture [fractured|fractured] {czasownik nieprzechodni}

volume_up
1. ogólne
to fracture (też: to puncture, to spring)
He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
Ze złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.
to fracture
2. "bone"
to fracture

Synonimy (angielski) dla "fracture":

fracture

Przykłady użycia - "to fracture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBetween treatment comparisons of the incidence of key clinical fracture variables
Porównanie częstości występowania kluczowych zmiennych dotyczących złamań klinicznych
EnglishThe students need help identifying the cause of a fracture on a lateral epicondyle.
Studenci potrzebują pomocy przy identyfikacji przyczyny złamania bocznej nadkłykieci
EnglishAclasta Placebo Absolute reduction in (%) (%) fracture incidence % (CI)
Aclasta Placebo Bezwzględne (%) (%) zmniejszenie częstości występowania złamań % (CI)
EnglishHowever, no significant effect on fracture rates was demonstrated.
Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu leczenia na częstość występowania złamań.
EnglishIn the long bone fracture studies, over 418 patients received InductOs.
W badaniach obejmujących złamania kości długich InductOs otrzymało ponad 418 pacjentów.
EnglishThis represents a 35 % reduction in the risk of fracture in patients receiving Aclasta.
Stanowi to zmniejszenie o 35 % ryzyka złamania u pacjentów przyjmujących preparat Aclasta.
English5-year results from large, multinational fracture trial (PEARL)
5- letnie wyniki dużego, wielonarodowego badania leczenia złamań kości (PEARL)
EnglishAt baseline, 35 % of patients had a vertebral fracture and 59 % had a non-vertebral fracture.
W punkcie wyjściowym 35 % pacjentów miało złamania kręgów a 59 % złamania pozakręgowe.
EnglishPROTELOS reduces the risk of fracture at the spine and at the hip.
PROTELOS zmniejsza ryzyko wystąpienia złamań w obrębie kręgosłupa i szyjki kości udowej.
EnglishXarelto is not recommended after an operation of a hip fracture.
lek Xarelto nie jest zalecany u pacjentów po operacji złamania bliższego odcinka kości
EnglishIf your doctor determines that you have inadequate skin coverage (at the fracture site) and
W przypadku, gdy lekarz prowadzący stwierdzi u pacjenta niewystarczające pokrycie skórne (w
EnglishOSSEOR reduces the risk of fracture at the spine and at the hip.
OSSEOR zmniejsza ryzyko wystąpienia złamań w obrębie kręgosłupa i szyjki kości udowej.
EnglishIncidence of patients with vertebral fracture and relative risk reduction
Pacjentki ze złamaniami kręgów i zmniejszenie względnego ryzyka
EnglishIt is used in women who are at risk of fracture (broken bones).
Preparat stosuje się u kobiet, u których występuje ryzyko złamania kości.
English327 patients undergoing hip fracture surgery treated for 3 weeks following an initial prophylaxis
327 pacjentów poddanych operacji z powodu złamania szyjki kości udowej, leczonych przez 3
EnglishTreatment of osteoporosis in men at increased risk of fracture.
Osteoporoza u mężczyzn z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia złamań.
EnglishFoot fracture, lower limb fracture, epicondylitis, tendon rupture, fracture
Badania diagnostyczne Urazy, zatrucia, powikłania zabiegów
EnglishMotion in the non-union site may disrupt the fracture healing process.
Występowanie poruszeń w miejscu braku zrostu może wpłynąć negatywnie na proces gojenia się kości.
EnglishOsigraft does not aid in the support of weight and does not stabilise the fracture.
Osigraft nie stanowi podpory i nie stabilizuje złamania.
EnglishSummary of vertebral fracture efficacy at 12, 24 and 36 months
Podsumowanie skuteczności względem złamań kręgów w miesiącu 12, 24 i 36