"fractions" po polsku

EN

"fractions" - polskie tłumaczenie

PL

EN fractions
volume_up
{przymiotnik}

fractions
volume_up
ułamki {przym. m.}
Then we went on to the dreaded fractions.
Następnie przeklęte ułamki zwykłe.
In both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.
W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.

Synonimy (angielski) dla "fraction":

fraction
English

Przykłady użycia - "fractions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGemfibrozil is a lipid regulating agent which regulates lipid fractions.
Gemfibrozyl jest środkiem regulującym stężenie lipidów, który reguluje frakcje lipidów.
EnglishMean values for unbound fractions of fentanyl in plasma are estimated to be between 13 and 21 %.
Ocenia się, że średnie wartości niezwiązanych frakcji fentanylu w osoczu wynoszą od 13 do 21 %.
EnglishBut there's large fractions in other different languages, and if you don't know those languages, you can't access it.
Są również duże części w innych językach, nie znając ich, nie będziecie mieć do nich dostępu.
EnglishIn human plasma, 90 % of verteporfin is associated with plasma lipoprotein fractions and approximately 6 % are associated with albumin.
W osoczu człowieka, 90 % werteporfiny jest związane z frakcjami lipoprotein osocza, a około 6 % jest związane z albuminami.
EnglishTMZ is administered at a dose of 75 mg/m2 daily for 42 days concomitant with focal radiotherapy (60 Gy administered in 30 fractions).
Temozolomid podaje się w dawce 75 mg/ m2 pc. na dobę przez 42 dni w skojarzeniu z celowaną radioterapią (60 Gy podane w 30 dawkach).
EnglishVery low density lipoprotein (VLDL), low 5 density lipoprotein (LDL), and high density lipoprotein (HDL) fractions are the major binding components.
Fulwestrant wiąże się przede wszystkim z frakcjami lipoprotein o bardzo małej (VLDL), małej (LDL) i dużej gęstości (HDL).
EnglishA number of these products have been measured in the serum and cellular fractions of blood collected from patients treated with interferon beta-1b.
Wiele z tych produktów oznaczano w surowicy krwi oraz we frakcjach komórek krwi pacjentów leczonych interferonem beta- 1b.
EnglishSome of these products have been 18 measured in the serum and cellular fractions of blood collected from patients treated with AVONEX.
Zmierzono stężenia niektórych z tych czynników w surowicy i komórkowych frakcjach krwi pobranej od pacjentów leczonych produktem AVONEX.
EnglishIn human liver S9 fractions, formation of metabolites was independent of NADPH implying any metabolism would be catalysed by cytosolic enzymes.
W ludzkich frakcjach wątrobowych S9, tworzenie metabolitów było niezależne od NADPH, co sugeruje, że metabolizm jest katalizowany przez enzymy cytozolowe.