"fractional" po polsku

EN

"fractional" - polskie tłumaczenie

PL
EN

fractional {przymiotnik}

volume_up
fractional (też: fragmentary, fractal)
I even knew at a seven-year-old age that I could actually get a fractional percent of a cent, and people would pay that because it multiplied up.
Nawet w wieku 7 lat wiedziałem, że mogę dostać ułamkowy procent centa i ludzie zapłacą, bo to się pomnoży.

Synonimy (angielski) dla "fraction":

fraction
English

Przykłady użycia - "fractional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe fractional removal of levetiracetam was 51 % during a typical 4-hour dialysis session.
Podczas typowej 4- godzinnej dializy zostaje usunięte 51 % lewetyracetamu.
EnglishFractional zinc absorption is negatively correlated with zinc intake.
Wchłanianie cynku zmniejsza się z podażą cynku.
EnglishI even knew at a seven-year-old age that I could actually get a fractional percent of a cent, and people would pay that because it multiplied up.
Nawet w wieku 7 lat wiedziałem, że mogę dostać ułamkowy procent centa i ludzie zapłacą, bo to się pomnoży.
Englishthere's a fractional part-to-whole idea. ~~~ With calculus, the whole idea ~~~ of subdivision is more complex, because the whole and the parts are one continuous series.
W przypadku rachunku całkowego i różniczkowego całe zagadnienie podziałów jest bardziej złożone, ponieważ cząstki i całości stanowią ciągłe serie.
EnglishIn nondiabetic hypertensive patients with proteinuria, the administration of losartan potassium significantly reduces proteinuria, fractional excretion of albumin and IgG.
U pacjentów z nadciśnieniem i białkomoczem bez współistniejącej cukrzycy, podawanie losartanu potasu powodowało istotne zmniejszenie białkomoczu, wydalania frakcji IgG globulin i albumin w moczu.