EN forwards
volume_up
{przysłówek}

forwards (też: forward)
volume_up
do przodu {przysł.}
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
Jest to wielki krok do przodu.
A month ago Commissioner Mandelson indicated that, in the non-agriculture sector, the talks had moved backwards, not forwards.
Komisarz Mandelson określił miesiąc temu, że w sektorze nierolniczym rozmowy cofnęły się, zamiast pójść do przodu.

Przykłady użycia - "forwards" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.
Po niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.
EnglishAnd I then went and did a huge amount of training, swimming in icy water, backwards and forwards.
Trenowałem więc bardzo dużo. ~~~ Pływanie w lodowatej wodzie, w tą i z powrotem.
EnglishMove forwards, be a little more courageous and also be a bit louder.
Proszę zacząć działać, niech Pani będzie nieco odważniejsza, a także nieco głośniejsza.
EnglishMy thanks for your advice, and I hope that we all demonstrate prudence as we move forwards.
Bardzo dziękuję za państwa rady i mam nadzieję, że na dalszej drodze wykażemy się rozwagą.
EnglishIn this respect, the euro pact is a major step forwards towards the convergence of our economies.
W tym względzie europakt jest ważnym krokiem w kierunku konwergencji naszych gospodarek.
EnglishWe have the feeling that developments in this regard are going backwards rather than forwards.
Odnosimy wrażenie, że miast robić postępy w tej sprawie, cofamy się.
EnglishWe need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
EnglishIt is now time for the EU to look outwards and forwards.
Teraz jest pora na to, by UE patrzyła na zewnątrz i w przyszłość.
EnglishWe MEPs must now show that this issue is important to us and that we have to drive it forwards together.
My, posłowie do PE, musimy teraz pokazać, że kwestia ta jest dla nas ważna i że wspólnie musimy się nią zająć.
EnglishThe Commission has also failed to say how it intends to reinforce the producer organisations going forwards.
Komisja nie poinformowała również, w jaki sposób ma zamiar jeszcze bardziej wzmocnić organizacje producentów.
EnglishI have to say that responsibility for moving the situation forwards really lies with those who created the situation.
Muszę przyznać, że odpowiedzialność za naprawę sytuacji należy do tych, którzy do niej doprowadzili.
EnglishAnd you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
I zastanawiam się, jaki byłby wasz wybór, ponieważ pytałem już przyjaciół i gdy padło to pytanie, wszyscy chcieli cofnąć się w czasie.
EnglishThey come all of them for violence; the set of their faces is forwards; and they gather captives as the sand.
Każdy z nich dla łupiestwa przyjdzie; obrócą twarze swoje na wschód słońca, a więźniów zgromadzą jako piasek.
EnglishI do not think that that is the right way forwards.
Nie sądzę, aby było to słuszne posunięcie.
EnglishLet us look forwards rather than backwards.
Patrzmy w przyszłość, a nie w przeszłość.
EnglishMr Barroso, I believe that we will not make any progress, we will not move any further forwards, with all this waffle.
Panie Przewodniczący Barroso! Uważam, że całe to wodolejstwo nie zaprowadzi nas donikąd, nie uczynimy żadnego postępu.
EnglishOtherwise, we will not be able to move forwards and put in place common measures to promote growth and jobs.
W przeciwnym razie nie będziemy mogli ruszyć do przodu i wprowadzić wspólnych środków na rzecz wspierania wzrostu i zatrudnienia.
EnglishIt seems to me everybody in the world's been quoted here: Pogo's been quoted; Shakespeare's been quoted backwards, forwards, inside out.
Wydaje mi się, że cytowano tu już wszystkich: przywołano Pogo, cytowano na wszelkie sposoby Szekspira.
EnglishTurkey is moving forwards and backwards.
Turcja posuwa się raz w przód, raz w tył.
EnglishHowever, it is now necessary to look forwards.