"forever" po polsku

EN

"forever" - polskie tłumaczenie

volume_up
forever {przysł.}

EN forever
volume_up
{przysłówek}

forever (też: always, ever)
volume_up
zawsze {przysł.}
But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.
Ale nie ma powodu, by na zawsze tkwić w umysłowych ograniczeniach i lękach.
Roughness is part of human life forever and forever, and ancient authors have written about it.
Chropowatość zawsze była częścią naszego życia. ~~~ Pisywano o niej już w starożytności.
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
Tak więc jest to proces dynamiczny: lista nie została ustalona raz na zawsze.
volume_up
na zawsze {przysł.}
But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.
Ale nie ma powodu, by na zawsze tkwić w umysłowych ograniczeniach i lękach.
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
Tak więc jest to proces dynamiczny: lista nie została ustalona raz na zawsze.
The desire for freedom of any nation cannot be suppressed forever.
Pragnienia wolności żadnego narodu nie da się zdławić na zawsze.
As a result of their violence, both groups will be forever reviled.
W rezultacie popełnionych przez nie zbrodni obie grupy będą wiecznie potępione.
But historic moments are transient - they do not last forever.
Jednakże chwile historyczne przemijają - nie trwają wiecznie.
For one thing, the universe will expand forever.
Po pierwsze, wszechświat będzie się rozszerzał wiecznie.
forever
volume_up
na wieki {przysł.}
Sihon king of the Amorites; For his lovingkindness [endureth] forever;
Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
They really knew it'd last forever, because they'd build it out of absolutely huge stones.
Oto piękny projekt, który miał przetrwać na wieki, bo zbudowano go z przeogromnych kamieni.
Oh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
forever (też: always, constantly, continuously, still)
volume_up
ciągle {przysł.}
(PL) Mr President, the EU economy continues to be the strongest, but this eldorado will not necessarily last forever.
Gospodarka unijna jest ciągle najsilniejsza, ale to Eldorado nie musi trwać wiecznie.

Synonimy (angielski) dla "forever":

forever

Przykłady użycia - "forever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
Dobrze wiemy, że nie chodzi o to, byśmy bez końca na nowo definiowali tutaj nasze cele.
EnglishOh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishAs things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
Dzisiejszy wymiar pozwala nam mówić o końcu tego powojennego dziedzictwa.
EnglishOh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
EnglishAnd the light that shone off of her eyes was a place I could have stayed forever.
W światło promieniujące z jej oczu mogłam wpatrywać się bez końca.
EnglishOh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishAnd the answer is really straightforward: They are lost forever.
Większość chwil życia, i wliczam tu psychologiczne "teraz", trwa podobno 3 sekundy.
EnglishShe dies by your hands, or you die by hers and the land suffers forever as foretold.
Zginie z twoich rąk, albo cię zabije, a ta ziemia będzie przeklęta jak zostało przepowiedziane.
EnglishThe grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand forever.
Trawa usycha, kwiat opada; ale słowo Boga naszego trwa na wieki.
EnglishTwo years ago, recording artist Chris Brown released the official video of his single "Forever."
Dwa lata temu artysta Chris Brown wypuścił klip do swojego singla "Forever".
Englishbecause the letters had told me, MIT forever. ~~~ But I discovered in the French word raison d'être.
Odkryłem również, że niektóre kamienie są bliźniakami rozdzielonymi po urodzeniu.
EnglishThey really knew it'd last forever, because they'd build it out of absolutely huge stones.
Oto piękny projekt, który miał przetrwać na wieki, bo zbudowano go z przeogromnych kamieni.
EnglishAnd, in principle, it could've gone on forever, with perfect celibacy on the part of the hosts.
W zasadzie, mogło by tak iść bez końca. ~~~ Z idealnym celibatem po stronie gospodarzy.
English"Machine a thing of beauty, and a joy forever." ~~~ "Perfect running."
„Ta maszyna to samo piękno i nieustanna radość.” „Działa doskonale.”
EnglishSo even though time goes on forever, space is limited to us.
Nawet jeśli czas biegnie w nieskończoność przestrzeń jest dla nas ograniczona.
EnglishAnd I realized that perhaps the Western world will not continue to dominate the world forever.
Uświadomiłem sobie, że być może Zachód nie będzie dominował nad światem w nieskończoność.
EnglishIn my view, that would be an extremely unwieldy approach and would take forever to achieve.
W mojej opinii byłoby to wyjątkowo niewydolne działanie. Jego realizacja zajęłaby całe wieki.
EnglishSihon king of the Amorites; For his lovingkindness [endureth] forever;
Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
EnglishAs a result, many jobs in Europe will be lost forever.
Co oznacza trwałą likwidację miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej.
EnglishIf we rely on the G20 to take this initiative at global level, we will wait forever.
Jeśli będziemy czekać, aż G-20 wprowadzi tę inicjatywę na szczeblu globalnym, będziemy czekać w nieskończoność.