EN forced
volume_up
{imiesłów czasu przeszłego}

forced
volume_up
przymuszany {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "forced":

forced

Przykłady użycia - "forced" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
EnglishWe condemn forced disappearances, torture, rape and other violations of human rights.
Potępiamy uprowadzenia, tortury, gwałty i innego rodzaju łamanie praw człowieka.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Zmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
EnglishBut that is the problem: they are forced to work within the given terms of reference.
Ale problematyczne jest to, że musieli pracować w gotowych ramach odniesienia.
EnglishThis is the scenario in which our major businesses are forced to operate.
Tak przedstawia się scenariusz, w którym muszą funkcjonować nasze główne firmy.
EnglishThe Member States must not be forced to impose one particular vision of flexicurity.
Państwom członkowskim nie można narzucić jednej konkretnej wizji modelu flexicurity.
EnglishNational minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
Mniejszości narodowe należy integrować bez potrzeby wymuszonej asymilacji.
EnglishThus, sometimes, young people are forced to remain off the sports field.
W związku z tym młodzi ludzie są niekiedy zmuszani do pozostania poza boiskiem.
EnglishIn Yemen, for example, 37% of under-age girls undergo forced marriages.
W Jemenie, na przykład, 37 % nieletnich dziewcząt jest zmuszanych do małżeństwa.
EnglishChanges are being forced on Polish surnames, so that they look like Lithuanian ones.
Na siłę zmienia się polskie nazwiska tak, aby wyglądały one jak litewskie.
EnglishAll European governments, without exception, are being forced to reduce state spending.
Wszystkie europejskie rządy, bez wyjątku, są zmuszone zmniejszać wydatki państwowe.
EnglishThe genes are forced into producing all this myelin, all the fat to myelinate the brain.
Geny są zmuszone do produkcji mieliny, mnóstwa tłuszczu do mielinizacji mózgu.
EnglishThe unrest in Egypt has forced the mother to return to Slovakia, but without her son.
Z powodu rozruchów w Egipcie matka była zmuszona do powrotu na Słowację, ale bez syna.
EnglishIn the light of this decision, we shall probably be forced to revise our position.
W świetle tej decyzji prawdopodobnie będziemy zmuszeni do zrewidowania naszego stanowiska.
EnglishHowever, I really would like you to accept that you were forced to act.
Chciałabym jednak, żeby pani przyznała, że pani działanie zostało wymuszone.
EnglishIn 1995 the International Monetary Fund forced that country to reduce its rice tariffs.
W 1995 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmusił to państwo do zmniejszenia ceł na ryż.
EnglishChildren that are forced to take part in the conflict also witness terrible atrocities.
Szczególnego okrucieństwa doznają dzieci, które są włączane do tych walk.
EnglishOtherwise, we will be forced to feel ashamed when we face the next generation.
Inaczej spalimy się ze wstydu, patrząc w oczy następnym pokoleniom.
EnglishThe use of nanomaterials has forced us to address the issue again.
Stosowanie nanomateriałów zmusiło nas do zajęcia się tym zagadnieniem ponownie.
EnglishSoldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Żołnierze siłą zmusili ją aby patrzyła jak torturują i mordują jej męża.