"foolish" po polsku

EN

"foolish" - polskie tłumaczenie

EN foolish
volume_up
{przymiotnik}

foolish (też: addled, daft, dumb, feeble-minded)
volume_up
głupi {przym. m.}
A foolish son is a grief to his father, And bitterness to her that bare him.
Syn głupi żałością jest ojcu swemu, a gorzkością rodzicielce swojej.
Do ye thus requite Jehovah, O foolish people and unwise?
I także to oddawacie Panu, ludu głupi i szalony?
Thou foolish one, that which thou thyself sowest is not quickened except it die:
O głupi
foolish
volume_up
głupie {przym.}
For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:
One głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą.
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
Ale głupie rzekły do mądrych: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną.
♫ before cruel and foolish words ♫
♫ zanim słowa głupie i okrutne ♫
foolish
volume_up
głupia {przym. f.}
The foolish woman is clamorous; [She is] simple, and knoweth nothing.
Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca;
Every wise woman buildeth her house; But the foolish plucketh it down with her own hands.
Mądra niewiasta buduje dom swój; ale go głupia rękami swemi rozwala.
that frustrateth the signs of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;
Wniwecz obracam znamiona praktykarzów, i wieszczków do szaleństwa przywodzę; i mędrców na wstecz obracam, a umiejętność ich głupią czynię.

Synonimy (angielski) dla "foolish":

foolish

Przykłady użycia - "foolish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
EnglishWe would be foolish to deny ourselves what others recognise with friendship and with joy.
Byłoby głupotą odmawiać sobie tego, na co inni reagują z radością i przyjaźnią.
EnglishBut they are together brutish and foolish: the instruction of idols!
A wszakże społem zgłupieli i poszaleli; z drewna brać naukę, jest wierutna marność!
EnglishI am debtor both to Greeks and to Barbarians, both to the wise and to the foolish.
I Grekom, i grubym narodom, i mądrym, i głupim jestem dłużnikiem,
EnglishBe not overmuch wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?
Nie bądź nader niepobożnym, ani nazbyt głupim; przeczżebyś miał umrzeć przed czasem swoim?
EnglishBut he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh.
I rzekł do niej: Tak właśnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiają.
EnglishSurely extortion maketh the wise man foolish; and a bribe destroyeth the understanding.
Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce.
EnglishGo into the presence of a foolish man, And thou shalt not perceive [in him] the lips of knowledge.
Idź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności.
EnglishWise men lay up knowledge; But the mouth of the foolish is a present destruction.
Mądrzy tają umiejętność; ale usta głupiego bliskie upadku.
EnglishAnd Jehovah said unto me, Take unto thee yet again the instruments of a foolish shepherd.
I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie jeszcze oręż pasterza głupiego.
EnglishThe lips of the wise disperse knowledge; But the heart of the foolish [doeth] not so.
Wargi mądrych sieją umiejętność; ale serce głupich nie tak.
EnglishIn the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.
W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.
Englishnor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.
Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.
EnglishThat is a clear warning sign we would be foolish to ignore.
To wyraźny sygnał alarmowy, którego nie możemy bezrozumnie ignorować.
EnglishFor vexation killeth the foolish man, And jealousy slayeth the silly one.
Zaiste głupiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiść.
EnglishI asked this question to a brain death expert, Stephanie Mann, who was foolish enough to return my emails.
Zapytałam o to ekspertkę od śmierci mózgu, Stephanie Mann, a ta, naiwna, odpowiedziała.
EnglishClearly, it would be foolish not to raise the issue of the potential costs of certain amendments tabled.
Głupotą byłoby nie podnieść sprawy potencjalnych kosztów niektórych zaproponowanych poprawek.
EnglishRemember this, that the enemy hath reproached, O Jehovah, And that a foolish people hath blasphemed thy name.
Wspomnijże na to, że nieprzyjaciel zelżył Pana, a lud szalony jako urąga imieniowi twemu.
Englisha corrector of the foolish, a teacher of babes, having in the law the form of knowledge and of the truth;
Mistrzem bezrozumnych, nauczycielem niemowlątek, mając kształt znajomości i prawdy w zakonie.
EnglishThus saith the Lord Jehovah, Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit, and have seen nothing!
Tak mówi panujący Pan: Biada prorokom głupim, którzy idą za duchem swoim, choć nic nie widzieli!