EN flip
volume_up
{rzeczownik}

flip (też: fillip, flick)
flip (też: fillip, flick)
flip (też: cast, group, part, stage)
And it got it 50 percent of the time -- which is exactly what you'd expect with a coin flip model.
Czyli tyle, ile można oczekiwać od próby rzutu monetą.
At the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
U dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
flip (też: flick, snap)

Przykłady użycia - "flip" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishRemove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
Usunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
I oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
EnglishAll I need now is to flip on another beam, and the bottom beam is me talking, right?
Wystarczy, że włączę drugą wiązkę i ta niższa wiązka to mój głos, tak?
EnglishIf using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.
W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishSo if I want to see the back side, I can flip and see from behind.
Możemy odwrócić ciało i przyjrzeć się im od tyłu. i przyjrzeć się im od tyłu.
EnglishAnd suddenly it will flip, and start spinning the opposite direction.
I nagle on się odwróci, i zacznie kręcić w odwrotnym kierunku. ~~~ Tak?
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishAnd then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and grey flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i szarym kapslem.
EnglishAnd here's your choice: you can either be risky, in which case I'm going to flip one of these monkey tokens.
Macie taki wybór: albo zaryzykujecie, a wtedy rzucę jedną z tych małpich monet.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie fiolki stanowi silikonowany korek polibutylowy z zabezpieczającym kapslem ze zrywalną częścią.
EnglishThe Paxene 30 mg vial is a 5 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 30 mg stanowi fiolkę 5 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and blue flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i niebieskim kapslem.
EnglishThe Paxene 100 mg vial is a 20 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap
Fiolka Paxene 100 mg stanowi fiolkę 20 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
Englishwith a little control there on the dial, ~~~ and I can sort of watch it flip around.
W ten sposób mógłbym zmieniać stabilność, przestawiając ten wskaźnik, a potem patrzeć na to, jak punkt skacze.
EnglishType I glass vial with chlorobutyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishThe Paxene 150 mg vial is a 30 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 150 mg stanowi fiolkę 30 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.