"flight" po polsku

EN

"flight" - polskie tłumaczenie

volume_up
flight {rzecz.}

EN flight
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

flight
volume_up
lot {m.}
Yesterday, I myself had to wait five hours for my flight to Strasbourg.
Wczoraj sama musiałam czekać pięć godzin na mój lot do Strasburga.
Virgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles
Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.
Northwest flight seven coming into Seattle on March 12th" or whatever.
Northwest, lot nr 7 do Seattle, na 12 marca czy jakoś tak".
flight (też: arch, span)
flight (też: imaginativeness, panache)
flight (też: ascent)

2. Sport

flight (też: spin)

3. Zoologia

flight (też: migration, passage, run)
I am delighted that an agreement has been reached on this text to allow a freeze on flight slots during the summer season.
na piśmie. - (FR) Niezmiernie się cieszę, że osiągnęliśmy porozumienie w sprawie tego tekstu, co pozwoli na zamrożenie przydziałów czasu na start i lądowanie w ciągu sezonu letniego.
During the last six days, more than 17 000 flights have been cancelled and millions of passengers have remained stuck in various locations, both inside and outside the EU.
W ciągu ostatnich 6 dni odwołano ponad 17 000 lotów, a miliony pasażerów pozostały w różnych miejscach niczym w pułapce, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

Synonimy (angielski) dla "flight":

flight

Przykłady użycia - "flight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.
EnglishFlight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.
Ta zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.
EnglishYou can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.
Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.
EnglishThe flight of nuclear energy from the Union will show our efforts to be illusory.
Ucieczka energii jądrowej z Unii pokaże iluzoryczność naszych starań.
EnglishCockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.
Drzwi do kokpitu są zamykane, żeby nie mogły się tam dostać osoby nieupoważnione.
EnglishThis, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Taka sytuacja powoduje ciągłe ucieczki przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej z Iraku.
EnglishFinally, one other idea that the Commission might consider is: how much does a flight cost?
W końcu, inną kwestią, którą Komisja mogłaby rozważyć, jest koszt biletu lotniczego.
EnglishAnd pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:
Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
EnglishThis is a-- we're doing some flight-testing on my little pug, seeing if this can really grab.
Tu robimy próbę na moim piesku, żeby zobaczyć, czy się faktycznie zaczepi.
EnglishAnd he used that as the IT piece of a mechanism which ran a flight simulator.
Te neurony samo-zorganizowały się w sieć jako zintegrowany chip.
EnglishThe Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.
Północna armia okupuje Abyei, 15 tysięcy osób ratowało się ucieczką.
EnglishWe all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów sceny sprzed masakry, sprzed ucieczki do Tulzy.
EnglishFamily savings will be secure and capital flight discouraged.
Oszczędności rodzin będą bezpieczne i zapobiegnie to także ucieczce kapitału.
EnglishA sport pilot can be certificated in as little as 20 hours of flight time.
Pilot sportowy może uzyskać licencję już po 20 godzinach lotów.
EnglishAnd any psychologist will tell you that fear in the organism is linked to flight mechanism.
Każdy psycholog powie, że strach w organizmie jest związany z walką.
EnglishFor Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
Dla pani Iriny oznaczałoby to tchórzliwą ucieczkę z kraju.
EnglishChancellor Merkel takes flight and says: 'Well, what does the treaty say?
Kanclerz Merkel robi unik i mówi: "No dobrze, a co mówi traktat?
EnglishSo you could enjoy your most favorite TED video on your long flight back home.
Więc mogłobyście się cieszyć swoim ulubionych wykładem TED podczas długiego przelotu z powrotem do domu.
EnglishAnd it's gotten me out of so many tough positions like, "When's the last flight out of Chicago?"
Opowiem teraz co mnie strasznie wnerwia we współczesnych komórkach.
EnglishIt's part of the fight and flight mechanism, that when an animal is frightened -- think of a deer.
Jest częścią mechanizmu walki i ucieczki, kiedy zwierzę boi się... ~~~ Pomyślcie o jeleniu.