EN

flick {rzeczownik}

volume_up
2. potoczny
Will the next big-budget blockbuster movies actually be chick flicks?
Czy kolejne wielkobudżetowe hity kinowe będą filmami dla kobiet?

Przykłady użycia - "flick" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSmall flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
Wystarczy delikatny ruch, by poruszyć biodrami i zmienić stronę.
English. ~~~ But you do use a small flick.
EnglishGently flick the top section of the ampoule so that any fluid in the neck of the ampoule drops into the bottom chamber.
Należy delikatnie postukać w szczytową część ampułki tak, aby cały płyn z szyjki ampułki spłynął na dno komory.
EnglishWouldn't it be really great if the window could flick back the heat into the room if we needed it or flick it away before it came in?
Czy nie byłoby wspaniale, gdyby okno odbijało ciepło z powrotem do pokoju, gdy jest potrzebne, albo zatrzymywało je na zewnątrz?
EnglishIs this some horror flick?
EnglishWe see a flick of the tail.
EnglishThere is no switch that we can flick, not in Brussels nor in Bali nor in Poland in December; instead we have a whole host of measures.
Nie ma przełącznika, który można by przestawić, ani w Brukseli, ani na Bali, ani w Polsce w grudniu; istnieje raczej pełna gama środków.
EnglishHe'd always walk up to his airplane in a kind of saunter, devil-may-care saunter, flick the cigarette away, grab the girl waiting here, give her a kiss.
Zawsze podchodził do samolotu pewnym siebie krokiem, diabeł by się schował, wyrzucał papierosa, podchodził do dziewczyny i dawał jej buziaka.
Englishin the syringe, hold the syringe with the needle pointing upwards and gently flick the syringe until all the air collects at the top.
W przypadku obecności pęcherzyków powietrza w strzykawce, należy ująć ją igłą skierowaną do góry i delikatnie opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze.
EnglishIf you see air bubbles in the syringe, hold the syringe with the needle pointing upwards and gently flick the syringe until all the air collects at the top.
W przypadku obecności pęcherzyków powietrza w strzykawce, należy ująć ją igłą skierowaną do góry i delikatnie opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze.
EnglishIf you see air bubbles in the syringe, hold the syringe with the needle pointing upwards and gently flick the syringe until all the air collects at the top.
Jeśli widoczne są pęcherzyki powietrza w strzykawce, należy ująć strzykawkę igłą skierowaną do góry i delikatnie ją opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze.
EnglishIf you see air bubbles in the syringe, hold the syringe with the needle pointing upwards and gently flick the syringe until all the air collects at the top.
Jeśli widoczne są pęcherzyki powietrza w strzykawce, należy trzymając strzykawkę igłą skierowaną do góry, delikatnie ją opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze.
EnglishIf you see air bubbles in the syringe, hold the syringe with the needle pointing upwards and gently flick the syringe until all the air collects at the top.
Jeżeli w strzykawce widoczne są pęcherzyki powietrza, należy przytrzymać strzykawkę igłą do góry i delikatnie popukać w nią tak, aby wszystkie pęcherzyki zgromadziły się na górze.

Synonimy (angielski) dla "flick":

flick