"flawed" po polsku


Bezokolicznik czasownika flawed: to flaw
EN

"flawed" - polskie tłumaczenie

volume_up
to flaw {czas. przech.}
volume_up
flaw {rzecz.}

EN to flaw
volume_up
[flawed|flawed] {czasownik}

to flaw (też: to damage, to hurt, to scathe)
volume_up
uszkadzać {czas. ndk}

Synonimy (angielski) dla "flaw":

flaw

Przykłady użycia - "flawed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we note that the EU's interpretation of human rights is a flawed one.
Odnotowujemy jednak, że dokonywana przez UE interpretacja praw człowieka jest błędna.
EnglishThis is still a fundamentally flawed process and one we cannot endorse fully.
Proces, o którym mówimy, jest wciąż zasadniczo wadliwy i nie możemy go w pełni poprzeć.
EnglishOf course the scientific advice that we are using can very often be flawed.
Oczywiście opinie naukowe, na których się opieramy, mogą zawierać błędy.
EnglishThey also wanted to protest against the intolerance and repression of a flawed regime.
Chcieli również zaprotestować przeciwko nietolerancji i represjom reżimu.
EnglishWell, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Plan ten był oczywiście chybiony, a ich przemyślany program pieniężny okazał się do niczego.
EnglishThe strategy used for years in the country is flawed and must be changed.
Strategia latami stosowana w tym kraju jest błędna i wymaga zmiany.
EnglishWelsh farmers feel the flawed EID system amounts to a stealth tax.
Walijscy farmerzy uważają, że wadliwy system EID oznacza ukryty podatek.
EnglishThen it seeks to reimpose fundamentally flawed regulations for a further 18 months.
Następnie Komisja dąży do ponownego narzucenia zasadniczo wadliwych przepisów na kolejne 18 miesięcy.
EnglishMadam President, this debate on the Hungarian constitution today is flawed for two main reasons.
Pani Przewodnicząca! Ta debata w sprawie węgierskiej konstytucji ma dwie zasadnicze wady.
EnglishMr President, this crisis has demonstrated that the global financial system is seriously flawed.
Panie przewodniczący! Obecny kryzys pokazał, że światowy system finansowy ma poważne wady.
EnglishThese examples show how flawed the sanctions policy is.
Te przykłady pokazują, jak bardzo obarczona błędami jest polityka sankcji.
EnglishIt is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
Zdecydowanie nie należy traktować tygrysów, niedźwiedzi polarnych, słoni i tuńczyków na równorzędnych warunkach.
EnglishFlawed ought to be repaired, and that is what we are fighting for now.
Wady należy wyeliminować i właśnie o to walczymy.
EnglishWe have already discussed this, but as a liberal democrat I consider this measure to be deeply flawed.
Omawialiśmy już tę kwestię, ale jako liberalny demokrata uważam, że jest to środek bardzo niedoskonały.
EnglishBeing a rebel is about recognizing that experts' assumptions and their methodologies can easily be flawed.
Bycie buntownikiem polega na przyznaniu, że założenia ekspertów oraz ich metodologie mogą być błędne.
EnglishEven after so many years, you have to wonder whether it might be the system that is flawed and needs to be fixed.
Nawet po tylu latach trzeba się zastanawiać, czy to może system jest nieudolny i wymaga naprawy.
EnglishHaving a Parliament determine the basis of its own composition seems to me to be fundamentally flawed.
To, że Parlament Europejski sam określa podstawę własnego składu wydaje mi się zasadniczym nieporozumieniem.
EnglishHowever, the use of EU trade policy as a form of humanitarian and development aid is deeply flawed.
Jednak wykorzystywanie polityki handlowej UE jako formy pomocy humanitarnej i rozwojowej to jednak poważny błąd.
EnglishAnd right now most of the preparedness is deeply flawed.
W tej chwili większość przygotowań ma mnóstwo wad.
EnglishWe know for certain that one of the main causes of the Chernobyl accident was the flawed design of the reactor.
Jedną z podstawowych przyczyn awarii w Czarnobylu, wiemy to na pewno, była wadliwa konstrukcja reaktora.