"flask" po polsku

EN

"flask" - polskie tłumaczenie

volume_up
flask {rzecz.}

EN flask
volume_up
{rzeczownik}

flask (też: can, gourd, lump, swelling)
flask (też: canteen)
flask
flask

Synonimy (angielski) dla "flask":

flask
English

Przykłady użycia - "flask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSignificance: in 1920, the thermos flask went into series production.
Znaczenie: W 1920 r. rozpoczęła się seryjna produkcja termosów.
EnglishSo, if we could have the lights down and have it as dark in here as possible, I have a flask that has bioluminescent plankton in it.
Więc, jeśli moglibyśmy zgasić światła tak, żeby było tu najciemniej jak to tylko możliwe, Mam przy sobie butelkę z bioluminescencyjnym planktonem w środku.
English2) 1:1 Methanol / 1M Ammonium Acetate (MAM) 1M Ammonium Acetate - Add 3.9± 0.1 grams of solid ammonium acetate to a 50 ml volumetric flask.
2) Mieszanina metanolu i 1M octanu amonu (w stosunku objętościowym 1: 1) (MAM) 1M octan amonu – do kolby miarowej o pojemności 50 ml dodać 3, 9± 0, 1 g stałego octanu amonu.
EnglishSo what we're trying to do is do reactions -- not in one flask, but in tens of flasks, and connect them together, as you can see with this flow system, all these pipes.
Wykonujemy reakcje -- nie w jednej, ale w dziesiątkach kolb, i łączymy te wszystkie rurki - jak tutaj widać. i łączymy te wszystkie rurki - jak tutaj widać.
EnglishWhat you're looking at on this slide is just a person from my lab holding a flask of a liquid culture of a bacterium, a harmless beautiful bacterium that comes from the ocean, named Vibrio fischeri.
To co widzicie na tym slajdzie to tylko mój laborant trzymający kolbę z ciekłą kulturą bakterii, pięknej, niegroźnej bakterii, która pochodzi z oceanu i nazywa się Vibrio fischeri.