"flare" po polsku

EN

"flare" - polskie tłumaczenie

volume_up
flare {rzecz.}
PL

"flara" - angielskie tłumaczenie

EN

EN flare
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

flare
Whoever finds the way out will light a flare
Ktokolwiek znajdzie wyjście, zapali flarę.

2. Wojskowość

flare

3. Astronomia

flare
Occasionally, we get a flare from the Sun that causes havoc with communications and so forth, and electricity.
Czasami zdarza się na Słońcu rozbłysk, który sieje spustoszenie w łączności i tak dalej, i zasilaniu.
That's not such a big deal, right, unless there's solar flares coming then you want to get out the way.
Chyba że nadciąga rozbłysk słoneczny, wtedy trzeba się usunąć.
We were very surprised to discover a super flare, a flare which is thousands of millions of times more powerful than those we see in the Sun.
Ze zdumieniem odkryliśmy "super-rozbłysk", Ze zdumieniem odkryliśmy "super-rozbłysk", tysiące milionów razy potężniejszy niż te, które widzimy na Słońcu.

Synonimy (angielski) dla "flare":

flare

Synonimy (polski) dla "flara":

flara

Przykłady użycia - "flare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.
Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.
EnglishNo rebound flare of disease and no psoriasis-related serious adverse events were observed.
Nie obserwowano objawów z odbicia oraz zależnych od łuszczycy działań niepożądanych.
EnglishMS also tends to flare up from time to time: this is called a relapse.
W przebiegu SR od czasu do czasu występuje nasilenie objawów, zwane nawrotem choroby.
EnglishIf a gout flare occurs during febuxostat treatment, it should not be discontinued.
W razie wystąpienia zaostrzenia dny w trakcie leczenia febuksostatem leku nie należy odstawiać.
EnglishContinue to take ADENURIC every day even when you are not experiencing gout flare or attack.
Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku ADENURIC, chyba że na zalecenie lekarza.
EnglishWhen the symptoms flare up, it is called a relapse (also known as an exacerbation or an attack).
Pojawienie się objawów nazywa się nawrotem (zwanym także zaostrzeniem lub atakiem).
EnglishThe gout flare should be managed concurrently as appropriate for the individual patient.
Zaostrzenie dny moczanowej można równolegle leczyć w sposób odpowiedni dla danego pacjenta.
EnglishThe gout flare should be managed concurrently as appropriate for the individual patient.
Zaostrzenie dny moczanowej można równocześnie leczyć w sposób odpowiedni dla danego pacjenta.
EnglishBut, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Od czasu do czasu jednak sytuacja się zaognia i ostatnio właśnie mieliśmy przypadek takiego wybuchu.
EnglishGout flare prophylaxis of at least 6 months is recommended (see section 4.4).
Zaleca się profilaktykę przeciw zaostrzeniom dny moczanowej przez co najmniej 6 miesięcy (patrz punkt 4. 4.).
EnglishAnd then the trees tend to flare out into platform-like areas at the top.
EnglishTensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Napięcia pomiędzy Etiopią a Erytreą w związku ze spornym terytorium wciąż mogą w każdej chwili rozgorzeć.
EnglishWhen these people start treatment, they may find that old, hidden infections flare up, causing signs and symptoms of inflammation.
U pacjentów tych, wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty- HIV, mogą rozwinąć się wcześniejsze,
EnglishThis helps to prevent progression to severe flare-ups.
EnglishWhoever finds the way out will light a flare
Ktokolwiek znajdzie wyjście, zapali flarę.
EnglishAfter 32 weeks or at disease flare, patients were eligible to enrol into the open label extension phase
Po 32 tygodniach lub w momencie reaktywacji choroby pacjenci kwalifikowali się do włączenia do fazy otwartej będącej przedłużeniem badania.
EnglishAfter 32 weeks or at disease flare, patients were eligible to enroll into the open label extension phase
Po 32 tygodniach lub w momencie reaktywacji choroby pacjenci kwalifikowali się do włączenia do fazy otwartej będącej przedłużeniem badania.
EnglishA small number of patients have reported a transient increase in bone pain shortly after injection (flare reaction).
Niewielka liczba pacjentów informowała o przejściowym nasileniu bólów kostnych krótko po wstrzyknięciu (pozorne zaostrzenie bólu).
EnglishMedian time to disease flare a
EnglishFor some people, gout attacks may flare up when starting certain medicines that control uric acid levels.
U niektórych osób napady dny moczanowej mogą się zaostrzać w przypadku rozpoczynania leczenia pewnymi lekami kontrolującymi stężenia kwasu moczowego.