EN flap
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

flap (też: debacle, trapdoor)
flap (też: tab, half-belt)
flap (też: front, tail, fly, shirttail)
flap (też: cat flap, pet door)
volume_up
klapka w drzwiach {f.} (dla zwierząt)

2. "on pocket, hat, cap; for cat"

flap (też: flip cover)
(UPPER FLAP) Rebif 8.8 micrograms solution for injection Interferon beta-1a Subcutaneous use BRAILLE: rebif 8.8
(GÓRNA KLAPKA) Rebif 8, 8 mikrograma, roztwór do wstrzykiwań Interferon beta- 1a Podanie podskórne INFORMACJA PODANA BRAJLEM: rebif 8, 8

3. "of envelope, book jacket"

4. "of skin"

flap (też: patch, piece)

5. "of sth"

flap (też: flutter, flitter)

6. "on hat, cap"

flap

7. "of shutter"

flap (też: flick, slam, thwack)

8. "made of wood"

9. Lotnictwo

flap (też: aileron)

10. Językoznawstwo

Synonimy (angielski) dla "flap":

flap

Przykłady użycia - "flap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(Laughter) It's very complicated, but it turns out they flap their wings very quickly.
(Śmiech) To bardzo skomplikowane, ale okazało się, że bardzo szybko trzepocą skrzydłami.
English. -- you know, they took 20 years just to add a flap to a tent, but I think we have some more exciting things.
ONZ potrzebowało 20 lat, by wyposażyć namioty w zasłony wejściowe, ale to nie wszystko!
EnglishInformation to appear on the inside of the flap
Informacja umieszczona na wewnętrznej części zakładki
EnglishIt's got a flap, that's the invention.
EnglishTuck flap here to close.
EnglishPrinted on the inside flap of your Kentera package, you will find a Kentera calendar checklist that will help you to remember your dosing schedule.
Na wewn trznej stronie opakowania leku Kentera wydrukowano kalendarz z list kontroln przyjmowania leku Kentera, ułatwiaj c zapami tanie schematu dawkowania.