EN finishes
volume_up
{liczba mnoga}

finishes
volume_up
wykończenia {niemęskoos.} (budowlane, wnętrz)

Przykłady użycia - "finishes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
Jeżeli trzeba przerwać lub wznowić debatę po turze pytań, niech tak będzie.
EnglishThis has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Działanie to musi nastąpić, zanim komitet ONZ zakończy rozpatrywanie roszczenia Rosji.
EnglishMake sure your child finishes the complete vaccination course of three injections.
Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
EnglishMake sure your child finishes the complete vaccination course of three injections.
op Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
EnglishMake sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of three injections.
Należy upewnić się, że przyjęto pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
EnglishOnce Toolbar finishes installing, it'll appear at the top of new Firefox windows.
Po zakończeniu instalacji pasek Toolbar będzie wyświetlany w górnej części nowych okien Firefoksa.
EnglishMake sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of two injections.
Należy się upewnić, że ukończono cykl szczepienia składający się z dwu dawek szczepionki.
EnglishSupposed to launch a new round of trade talks, it finishes with the participants unable to reach an agreement.
Spotkanie, podczas którego planowano otwarcie nowej rundy rozmów, kończy się bez osiągnięcia porozumienia przez uczestników.
EnglishYou should start treatment with Pradaxa within 1 – 4 hours after surgery finishes, taking a single capsule.
Stosowanie leku Pradaxa należy rozpocząć od zażycia jednej kapsułki w ciągu 1 do 4 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.
EnglishThe construction of Europe never finishes.
Nigdy nie skończy się też budowanie Europy.
EnglishBefore this debate finishes, can we hear more from the Council and the Commission about what room there is for upping our game?
Czy możemy przed końcem tej debaty usłyszeć od Rady i Komisji, jakie są możliwości podniesienia przez nas stawki?
EnglishOnce Toolbar finishes installing, it'll appear at the top of new Internet Explorer and Firefox windows.
Po zakończeniu instalacji pasek narzędzi Toolbar będzie wyświetlany w górnej części nowych okien przeglądarek Internet Explorer i Firefox.
EnglishHe finishes explaining that, and I'm waiting for the big 300 pound paper proposal, and he said, "That's what I want from you."
Skończył mi to tłumaczyć, a ja oczekiwałem wielkiej specyfikacji technicznej, a on powiedział. ~~~ "Tego właśnie chcę od ciebie". ~~~ Powiedziałem.
EnglishThey were used for many years in capacitors, hydraulic fuels, wood floor finishes: clearly not something we want in the food chain.
Przez wiele lat były używane w kondensatorach, paliwach hydraulicznych, wykończeniach podłóg drewnianych: z pewnością nie są one czymś, czego chcemy w łańcuchu żywnościowym.
EnglishHe / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.