EN find
volume_up
{rzeczownik}

find (też: trove)
And then again, this is a found object, a little fan that I found.
A to następne moje znalezisko, mały wachlarz.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

Przykłady użycia - "find" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
EnglishWe have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
Musimy wdrożyć środki, które umożliwią Białorusi znalezienie drogi do demokracji.
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishFor they are life unto those that find them, And health to all their flesh.
Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishThis is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
Dlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishThis is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.
EnglishThis is where you'll find the fastest growing young populations of the world.
Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.
EnglishAnd he said, here, "It is the business of natural philosophy to find out those laws."
I powiedział, "Jednym z zadań filozofii naturalnej jest znalezienie tych praw."
EnglishOnce you find a single spammy profile, make it simple to remove any others.
Znalezienie jednego profilu ze spamem ułatwia usunięcie wszystkich pozostałych.
EnglishFinally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
Na koniec zapytam o przewidywane konsekwencje wykrycia błędów i słabych punktów.
EnglishIn the following pages you will find useful websites to become an active citizen.
Znajdziesz tu przydatne strony, które pomogą ci zostać aktywnym obywatelem.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.