EN fillings
volume_up
{liczba mnoga}

fillings
volume_up
plomby {niemęskoos.}
fillings
volume_up
wypełnienia {niemęskoos.}
fillings
volume_up
nadzienia {niemęskoos.}
fillings
volume_up
wypełniacze {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "filling":

filling

Przykłady użycia - "fillings" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd this includes 5,000 pounds of mercury from our dental fillings alone every year.
W tym 2200 kg rtęci rocznie, z samych plomb dentystycznych.
EnglishThey carry out more than 200 million mercury fillings each year.
W ciągu roku robią ponad 200 milionów wypełnień rtęcią.
EnglishAmalgam waste containing 50% mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Odpady amalgamatu, zawierające 50% rtęci, powstają w procesie przerabiania amalgamatu dentystycznego i jego stosowania, w procesie usuwania oryginalnych wypełnień i podczas kremacji zmarłych.