"to fill in for" po polsku

EN

"to fill in for" - polskie tłumaczenie

EN

to fill in for {czasownik}

volume_up
to fill in for (też: to substitute, to supersede)
She passed away in 1994, and I was hired back to MIT to try to fill her shoes, but it's so hard.
. ~~~ Próbuję ją zastąpić, ale jest to trudne zadanie.

Przykłady użycia - "to fill in for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHe hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
Zamęczał nas często w Parlamencie, i Lady Ashton nie będzie łatwo mu dorównać.
EnglishTake the syringe for administration, fill it with air to the correct dose.
Wziąć strzykawkę do podania leku, napełnić ją powietrzem do odpowiedniej dawki.
EnglishWe use the person's age and their gender to start to fill in the personalized risks.
Korzystamy z informacji o wieku i płci danej osoby aby oszacować ich osobiste ryzyko.
EnglishAnd this is an idea, if you think about it, can only fill you with hope.
Gdyby się nad tym zastanowić, jest to idea, która może nas tylko napawać nadzieją.
EnglishWould this really fill the various Parliament groups with a sense of satisfaction?
Czy to rzeczywiście da różnym grupom w Parlamencie poczucie satysfakcji?
EnglishOr are you going to fill me with sleeping pills like they used to do at the hospital?
Albo będziesz mi podawał te ogłupiające pigułki jak robią to w szpitalach.
EnglishWe shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
EnglishWe still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
Musimy jeszcze popracować nad rozpoznaniem luk oraz zastanowić się, jak je usunąć.
EnglishFill it with Norvir oral solution to the line marked with your dose.
Napełnić ją lekiem Norvir roztwór doustny do linii wyznaczającej zaleconą dawkę.
EnglishThis volume has been established based on the fill volume of the TAXOTERE 20 mg vial.
Objętość taka została ustalona na podstawie objętości napełnienia fiolki TAXOTERE 20 mg.
EnglishThis volume has been established based on the fill volume of the TAXOTERE 80 mg vial.
Objętość taka została ustalona na podstawie objętości napełnienia fiolki TAXOTERE 80 mg.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Wystąpienia tych z państwa, którzy prosili o głos trwałyby dużo dłużej niż pół godziny.
EnglishAnd he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain: go ye forth.
(Bo im był rzekł: Splugawcie ten dom, a napełnijcie sieni pobitymi; idźcież.
EnglishAnd if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Gdyby do tego doszło, woda wypełniłaby znaczną część doliny Mississippi.
English% (w/ w) ethanol 95 % in water for injections 6 ml (Fill 7.33 ml)
% (m/ m) etanol 95 % w wodzie do wstrzykiwań 6 ml (objętość napełnienia 7, 33 ml)
EnglishLast time I estimated, we need 4 million won to fill it up with books.
Ostanio to obliczyłam... że potrzebujemy około 4 milionów na nowe książki.
EnglishI would set my cause in order before him, And fill my mouth with arguments.
Przełożyłbym przed nim sprawę moję, a usta moje napełniłbym dowodami.
English% (w/ w) ethanol 95 % in water for injections 1.5 ml (Fill 1.98 ml)
% (m/ m) etanol 95 % w wodzie do wstrzykiwań 1, 5 ml (objętość napełnienia 1, 98 ml)
EnglishEach vial contains 1 mg topotecan (as hydrochloride), with a 10 % overage of fill.
Każda fiolka zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku) z 10 % nadmiarem technologicznym.
EnglishIf the liquid is below the fill line, return the entire pack to the pharmacy.
Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej tej linii, należy zwrócić opakowanie z lekiem do apteki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to fill in for"

in przyimek
for spójnik
for przyimek
for
to go in for czasownik