"fever" po polsku

EN

"fever" - polskie tłumaczenie

volume_up
fever {rzecz.}

EN fever
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fever (też: ague, temperature)
Fendrix should not be given to patients with a severe sudden fever.
Szczepionki Fendrix nie należy podawać pacjentom z nagłą, wysoką gorączką.
Allergic reaction, fever, radiation injury, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku
General disorders and administration site conditions Common: fever, fatigue
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: gorączka, zmęczenie
fever (też: temperature)
fever, increased temperature or any other sign of infection which may be related to your disease;
gorączka, podwyższona temperatura lub jakiekolwiek inne objawy zakażenia mogą być
Mucosal inflammation, Pain in limb, Pain, Temperature intolerance, Chills, Chest pain, Influenza-like illness, +Fever
zapalenie błony śluzowej, bóle kończyn, ból, nietolerancja temperatur, dreszcze, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, +gorączka
Inform your doctor if you develop a fever during the treatment, as the increased body temperature may cause too much medicine to pass through the skin.
Należy poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpi gorączka, ponieważ zwiększona temperatura ciała może przyspieszyć przenikanie leku przez skórę.
fever
We failed against malaria, yellow fever and yaws.
Przegraliśmy z malarią, żółtą febrą i frambezją.
fever
volume_up
dur {m.}
Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Dur brzuszny Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne

2. przenośny

Synonimy (angielski) dla "fever":

fever

Przykłady użycia - "fever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishpropoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever)
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishSTAMARIL is indicated for active immunization against yellow fever in persons:
STAMARIL PASTEUR jest wskazany do czynnego uodparniania przeciw żółtej gorączce u osób:
EnglishThe incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.
Nie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.
EnglishThere is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.
Istnieje wysokie ryzyko wybuchu epidemii tyfusu, cholery, malarii i dengi.
EnglishAlleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals
Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.
EnglishDo you remember, 20 years ago, no one had ever heard of West Nile fever?
Czy pamiętasz, 20 lat temu, nikt nie słyszał o gorączce Zachodniego Nilu?
Englishif you experience any fever (increase in temperature) because RILUTEK may cause a decrease
w przypadku wystąpienia gorączki (zwiększenia temperatury), ponieważ lek RILUTEK może
EnglishConcomitant vaccination with yellow fever vaccine (see section 4.5).
Jednoczesne stosowanie szczepionek przeciw żółtej febrze (patrz punkt 4. 5).
EnglishPorcilis Pesti contains Classical Swine Fever Virus -E2 subunit antigen. isa
Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń. ris
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
To właśnie stało się w Holandii w 1990 roku podczas epidemii klasycznego pomoru świń.
EnglishIf you have a fever, or if you are having difficulty breathing, talk with your doctor about
W przypadku wystąpienia gorączki lub trudności z oddychaniem należy omówić z lekarzem,
EnglishWhen the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
Po ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
EnglishDiarrhoea that is serious, lasts a long time or has blood in it, with stomach pain or fever.
Biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew,
EnglishTyphoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne
EnglishDeferral of vaccination should be considered in the presence of fever.
W przypadku gorączki należy rozważyć przesunięcie terminu szczepienia.
Englishif you have recently received or are about to receive a vaccine against yellow fever.
u pacjentów, którzy niedawno zostali zaszczepieni lub mają zostać zaszczepieni przeciwko żółtej
EnglishVaccination should be postponed in the case of fever or acute disease.
Szczepienie należy przełożyć w przypadku gorączki lub ostrej choroby.
Englishpentoxifylline, propoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever),
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
Englishpyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema
obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy
EnglishThe total duration of fever was reduced by one day in the groups treated with oseltamivir.
Całkowity czas trwania gorączki zmniejszył się o jeden dzień w grupie leczonej oseltamiwirem.