EN fetch
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fetch (też: artifice, gimmick, ploy, sleight)
fetch
volume_up
rozciągliwość {f.} (akwenu)

2. Brytyjski angielski

fetch
volume_up
widmo {n.} (żywego człowieka)
fetch
volume_up
duch {m.} (żywego człowieka)

Synonimy (angielski) dla "fetch":

fetch

Przykłady użycia - "fetch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
Do pobierania miliardów („przemierzania”) stron internetowych używamy ogromnej liczby komputerów.
EnglishAnd he said, Go and see where he is, that I may send and fetch him.
A on rzekł: Idźcie, a dowiedzcie się, gdzie jest, abym posłał i pojmał go.
EnglishSo the king sent Jehudi to fetch the roll; and he took it out of the chamber of Elishama the scribe.
Posłał tedy król Juhudę, aby wziął one księgi; który je wziął z komory Elisama, pisarza.
EnglishAnd Samuel said unto Jesse, Send and fetch him; for we will not sit down till he come hither.
Tedy rzekł Samuel do Isajego: Poślijże, a przywiedź go; boć nie usiądziemy, aż on tu przyjdzie.
EnglishWhen thou dost lend thy neighbor any manner of loan, thou shalt not go into his house to fetch his pledge.
Gdy pożyczysz czego bliźniemu twemu, nie wchodźże do domu jego, abyś wziął co w zastawie od niego.
EnglishGo now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
Englishfor in speaking this word the king is as one that is guilty, in that the king doth not fetch home again his banished one.
albowiem król mówi to słowo, jakoby był winny, ponieważ nie chcesz przywrócić, królu, wygnańca swego.
EnglishAnd as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand.
A gdy ona szła, aby przyniosła, tedy na nię zawołał, i rzekł: Przynieś mi też proszę sztuczkę chleba w ręce twojej.
Englishthen the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.
Tedy poślą starsi miasta onego, i porwą go stamtąd, i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego, i umrze.
EnglishAnd the king said, Fetch me a sword.
Przetoż rzekł król: Przynieście mi miecz.
EnglishIf [any of] thine outcasts be in the uttermost parts of heaven, from thence will Jehovah thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:
By też kto z twoich wygnany był i na kraj świata, stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd zbierze cię;
EnglishAnd what was so amazing to me about that -- well he would be in his recliner, would holler for me to fetch the BB gun, and I'd go get it.
I, co najbardziej mnie zdumiewało -- siedział w swoim fotelu, wołał, żebym mu przyniósł wiatrówkę, a ja po nią biegłem.
EnglishCome ye, [say they], I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink; and to-morrow shall be as this day, [a day] great beyond measure.
Pójdźcie, nabiorę wina, a upijemy się mocnym napojem, a będzie nam jako dziś tak i jutro, i jeszcze daleko obficiej.
EnglishKonokko, fetch him.
Englishand he told us how he had seen the angel standing in his house, and saying, Send to Joppa, and fetch Simon, whose surname is Peter;
Który nam oznajmił, jako widział Anioła w domu swym stojącego i mówiącego do siebie: Poślij męże do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem.
EnglishI'll just fetch it.
EnglishAnd the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river; and her maidens walked along by the river-side; and she saw the ark among the flags, and sent her handmaid to fetch it.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishGoogle Toolbar can save -- or pre-fetch-- the host names for the pages you frequently visit to help make webpages load faster.
Pasek narzędzi Google Toolbar może zapisywać, czyli wstępnie pobierać, nazwy hostów dla często odwiedzanych stron, aby pomóc w szybszym wczytywaniu stron internetowych.
EnglishGoogle Mail checks each account at different rates, which are based on previous attempts to fetch new messages; you can't choose the frequency.
Google Mail sprawdza nowe wiadomości z różną częstotliwością na poszczególnych kontach, w zależności od poprzednich prób pobrania poczty.
EnglishAnd they sent messengers to the inhabitants of Kiriath-jearim, saying, The Philistines have brought back the ark of Jehovah; come ye down, and fetch it up to you.
A tak wyprawili posły do obywateli Karyjatyjarym mówiąc: Przywrócili Filistynowie skrzynię Pańską; pójdźcie, przeprowadźcie ją do siebie.