"February" po polsku

EN

"February" - polskie tłumaczenie

PL
PL

EN February
volume_up
{rzeczownik}

February (też: Feb)
Date of first authorisation:16 February 2001 Date of last renewal:
luty 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:
February 1998 Date of Renewal of the authorisation:
luty 1998 Data przedłużenia pozwolenia:
luty 2000 Data ostatniego przedłu enia pozwolenia:

Synonimy (angielski) dla "February":

February
English

Przykłady użycia - "February" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis report was presented to the European Parliament and the JHA Council in February 2009.
Sprawozdanie to zostało przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds.
EnglishI hope that the February European Council will agree on a new European energy strategy.
Mam nadzieję, że podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej zostanie uzgodniona nowa europejska strategia energetyczna.
EnglishAfter the vote in February, two clear lessons were learnt.
Z lutowego głosowania wypływają dla nas dwa wnioski.
EnglishIn February of this year, nearly 200 Romanian customs officials were arrested, also due to corruption.
W styczniu bieżącego roku blisko dwustu rumuńskich urzędników celnych zostało aresztowanych również pod zarzutem korupcji.
EnglishThis summary was last updated in February 2007.
EnglishFebruary 4th, we posted it on our website.
Zamieściliśmy go też na naszej stronie.
EnglishThe date was February 2000.
I 2000 pracowników – to były ekscytujące momenty.
EnglishPublished in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

EnglishFebruary 2007 Date of latest renewal:
EnglishPublished in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Top

Top

EnglishIn its aforementioned February communication the European Commission has therefore set out how, in our opinion, Europe should respond to this challenge.
We wspomnianym wcześniej lutowym komunikacie, Komisja ustaliła, w jaki sposób naszym zdaniem Europa powinna zareagować na to wyzwanie.
EnglishThe “1989 - Globale Geschichten” (1989 – Global Stories) exhibition by Berlin’s Haus der Kulturen der Welt in February 2009 focused on the international changes that took place in 1989.
Rozszerzona wersja tego artykułu zostanie opublikowana we wrześniu 2009 roku: Susanne Stemmler, Valerie Smith, Bernd M. Scherer (wyd.):
EnglishA. on 11 February 2009.
W dniu 11/ 02/ 2009 Komisja Europejska przyznała Laboratorios Hipra, S. A. pozwolenie na dopuszczenie preparatu Startvac do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.
EnglishDuring the February mini-session, I expressed my concerns about the deteriorating situations in the countries of North Africa and their resulting repercussions in Europe.
W trakcie lutowego miniposiedzenia wyraziłem swoje obawy w związku z pogarszającą się sytuacją w krajach Afryki Północnej i związanymi z nią następstwami dla Europy.
EnglishWe are deeply concerned by the current situation and the tragic humanitarian consequences of the conflict as expressed in the statement issued locally by the Co-Chairs on 3 February 2009.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją i tragicznymi skutkami humanitarnymi konfliktu, co wyraziliśmy w oświadczeniu wydanym przez współprzewodniczących 3 stycznia 2009 r.
EnglishThe next six months are crucial for the EU's economic and environmental future, and we look forward to the February Council for ambitious leadership in reforming the financial sector.
Następne sześć miesięcy to decydujący czas dla gospodarczej i środowiskowej przyszłości UE i oczekujemy od październikowej Rady ambitnego przywództwa w reformowaniu sektora finansowego.