"fear" po polsku

EN

"fear" - polskie tłumaczenie

volume_up
fear {rzecz.}

EN fear
volume_up
{rzeczownik}

fear (też: awe, dread, fright, terror)
But, fear is better than apathy because fear makes us do something.
Ale strach jest lepszy niż apatia, ponieważ strach mobilizuje nas do działania.
Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.
Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.
Fear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
Z podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.
Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.
Fear and misinformation will be given full reign in a rerun of the referendum.
W trakcie powtórnego referendum będzie panować lęk i dezinformacja.
Nastał błogi spokój ducha, a lęk przed zakażeniem rozpłynął się bez śladu.
Protectionism, nationalisation and fear of globalisation will not help us.
Protekcjonizm, nacjonalizacja oraz obawa przed globalizacją nam nie pomogą.
There is a fear that there may not be such a majority, today.
Jest obawa, że dzisiaj takiej większości może nie być.
There is a fear that the entity that some hastened to recognise is another failure.
Istnieje obawa, że podmiot, pospiesznie zaaprobowany przez niektóre państwa, okaże się kolejną porażką.
fear (też: fright)
Then shalt thou understand the fear of Jehovah, And find the knowledge of God.
Tedy zrozumiesz bojaźń Pańską, a znajomość Bożą znajdziesz.
The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.
The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; And the knowledge of the Holy One is understanding.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.
fear (też: fright)

Synonimy (angielski) dla "fear":

fear

Przykłady użycia - "fear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.
Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.
EnglishLet them now that fear Jehovah say, That his lovingkindness [endureth] for ever.
Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
EnglishTherefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
Dlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy!
EnglishThou shalt fear Jehovah thy God; and him shalt thou serve, and shalt swear by his name.
Pana, Boga twego, bać się będziesz, jemu służyć, a przez imię jego przysięgać.
EnglishSo the nations shall fear the name of Jehovah, And all the kings of the earth thy glory.
Albowiem upodobały się sługom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmiłują się;
EnglishTherefore shall a strong people glorify thee; a city of terrible nations shall fear thee.
Dlatego cię wielbić będzie lud możny; miasta narodów srogich ciebie się bać będą.
EnglishBut if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
EnglishWe stay because of the fear that what pushed us into the camp ... still exists back home.
(muzyka) Kobieta: Życia w obozie nigdy nie jest proste, nawet dziś jest ciężko.
EnglishJehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.
Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
EnglishDemocratic governments are not established through fraud, violence or fear.
Demokratycznych rządów nie ustanawia się w drodze oszustwa, przemocy czy zastraszenia.
EnglishOh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
EnglishAnd Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
EnglishWe fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.
EnglishHe said, "I know there are challenges ahead, there may be trouble ahead, but I fear no one.
"Wiem, że przed nami są wyzwania, że mogą być problemy, ale nie boję się żadnego.
EnglishYe shall not fear them; for Jehovah your God, he it is that fighteth for you.
Nie bójcież się ich, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest, który walczy za was.
EnglishYe that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.
Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
EnglishA recent incident in Karabakh in which 11 people died confirms this fear.
Niedawny incydent w Karabachu, w którym zginęło kilkanaście osób, obawy te potwierdza.
EnglishIs not thy fear [of God] thy confidence, [And] the integrity of thy ways thy hope?
Azaż pobożność twoja nie była ufnością twoją, a uprzejmość spraw twoich oczekiwaniem twojem?
EnglishThere were they in great fear; For God is in the generation of the righteous.
Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą?
EnglishBut if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the camp:
A jeźli się ty sam iść boisz, znijdźże z Farą, sługą twoim, do obozu.